kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Kulttuurit yhteisellä polulla – luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina

KUPO-HANKE

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa eri kulttuuritaustaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden
  • toimintaedellytyksiä,
  • sosiaalista pääomaa,
  • osallisuutta ja
  • toimijuutta

yhteisöllisesti luontolähtöisillä menetelmillä niin, että kaksisuuntainen kotoutuminen, integraatio ja hyvät etniset suhteet edistyvät.

Kupo-hankkeella rikastetaan ja lisätään vaihtoehtoja sosiaalisen kuntoutuksen ja kotouttamispalveluiden tarjontaan asiakkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen tueksi palvelujärjestelmässä osatoteuttajien myötä.

KUPO – Kulttuurit yhteisillä poluilla on jatkoa Polut - Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa (2017-2019) -hankkeelle. Hankkeessa hyödynnetäänkin Polut-hankkeesta saatuja luontolähtöisen kotoutumisen hyviä työkäytäntöjä ja malleja: luontosuhteen kehittyminen, luontotyöpajat, ohjatut työtoimintakokeilut ja luontolähtöinen vertaisryhmätoiminta.

Avaa alta kuvaa klikkaamalla LUMOT-käsikirja!

Lumot käsikirja logo.jpg

Taustaa

Erityistä tukea tarvitseville ihmisille on Meri-Lapin ja Rovaniemen alueella niukasti mahdollisuuksia tutustua luontolähtöiseen toimintaan osana omaa kotoutumis- ja/tai kuntoutumisprosessiaan.

Näillä samoilla ihmisillä on myös usein vähän toiminta-areenoja tavata vastavuoroisesti eri kulttuuritaustaisia ihmisiä.

Ajanjakso, jonka ihminen viettää palveluiden piirissä on oivallinen hetki johdattaa hänet vuorovaikutussuhteisiin erilaisten ihmisten kanssa, -tuntemaan luonnon hyvinvointivaikutuksia ja kestävän kehityksen periaatteita ja löytää tapoja soveltaa niitä elämässään.

Myös palvelujen tuottajien täytyy monipuolistaa ja kehittää palvelujen tarjontaa uudistuvassa sote-palvelujärjestelmässä, jotta haavoittuvassa asemassa ja usein marginaalissa olevat asiakasryhmät saisivat paremmin uusia toimintamahdollisuuksia ja -vapauksia.

KUPO – Kulttuurit yhteisillä poluilla -hankkeen budjetti on 943 748 euroa. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt sille rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta 707 811 euroa.

 

Videolla esitellään monikulttuuristen ryhmien systemaattista luontolähtöistä toimintaa eri toimintaympäristöissä. Toiminnassa on erityisesti kiinnitetty huomiota osallisuuden vahvistamiseen ja toimijuuden näkyväksi tekemiseen.

 

Yhteystiedot
Laura Jokela
Projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
laura.jokelaLapin AMK sähköposti harmaa
puh. 050 310 9339