kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa 2017-2019

POLUT-HANKE

• Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat lisätukea kotoutumiseen, oman hyvinvoinnin edistämiseen ja osallisuuden kokemiseen.

• Kehitetään ja toteutetaan luontolähtöistä toimintaa maahanmuuttajien tarpeiden, mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten mukaisesti mm. avoimissa työpajoissa.

• Tutustutaan erilaisiin luontoympäristöihin ja tehdään niistä web/karttasivusto paikkatietoanalyysin perusteella.

• Hyödynnetään Green Care –menetelmiä luontoaktiviteeteissa, työpajoissa, teemapäivissä ja erilaisissa ryhmissä.

• Kehitetään pienimuotoista työtoimintakokeilua esim. Green Care maatiloilla, poro-ja hevostiloilla tai metsätalousympäristöissä.

• Tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta yhdessä tehden; teemapäivät ja luontoaktiviteetit, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

• Tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta vertaistukitoimintaa kehittämällä. Toimintamuotoina voivat olla luontolähtöiset teemalliset aktiviteetit: mm. marjastus, kalastus, vaellus, lintujen tarkkailu.

• Kokeillaan ja kehitetään luontolähtöisiä kotoutumisen malleja yhdessä maahanmuuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteystiedot
Laura Jokela
Projektipäällikkö
Lapin AMK Oy
laura.jokela@lapinamk.fi
puh. 050 310 9339
Kalle Santala
Projektityöntekijä
Lapin AMK Oy
kalle.santala@lapinamk.fi
Leena Välimaa
Lehtori
Lapin AMK Oy
leena.valimaa@lapinamk.fi
puh 0400 539680
Sanna Mäensivu
Erityissuunnittelija
Rovaniemen kaupunki
sanna.maensivu@rovaniemi.fi
Marja Uusitalo
Tutkija
Luonnonvarakeskus
marja.uusitalo@luke.fi

Katariina Kelloniemi
Projektityöntekijä/sosiaaliohjaaja
Rovaniemen kaupunki
katariina.kelloniemi@rovaniemi.fi
puh. 040 7298766