kuva
Hemsida / sv / Utbildning

I Finland

Yrkeshögskolorna (universities of applied sciences) bildar det finländska högskoleväsendet tillsammans med universiteten. I Finland finns det 26 yrkeshögskolor.

I yrkeshögskoleutbildning betonas kontakten till arbetslivet och den regionala utvecklingen. Yrkeshögskolorna är huvudsakligen regionala högskolor där det avläggs yrkesinriktade högskoleexamina.

Förebilder för det finländska yrkeshögskoleutbildningen finns i det tyska och holländska systemet.

Läs mera om skolsystemet i Finland.


I Lapplands yrkeshögskola, Lapland University of applied sciences

Yrkeshögskolan i Lappland är EU:s nordligaste yrkeshögskola. För våra högskolaexamen finns en beställning på arbetsmarknaden. Vi utbildar utvecklingsinriktade experter i flera fält och näringsgrenar.

Vi har fakulteter i tre städer: i Rovaniemi (med 61 000 invånare) vid polcirkeln och i Kemi och Torneå (med 53 000 invånare) i södra Lappland vid Sveriges gräns.

Lappland är mentalt, geografiskt och funktionellt extraordinär. Lappland inverkar på oss och vi inverkar på Lappland. Lära mera om Finska Lappland.


Som en examenstudent

Vi anordnar nedre och högre högskolestudier inom sju utbildningsområden

  • kultur
  • det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
  • det naturvetenskapliga området
  • teknik och kommunikation
  • naturbruk och miljöområdet
  • social-, hälso- och idrottsområdet
  • turism-, kosthålls- och ekonomibranschen        

 

Grundexamens (Bachelor’s degrees) omfattning är 210 - 240 studiepoäng. Detta innebär cirka tre - fyra års studier.

De högre yrkeshögskoleexamina (Master’s degrees) omfattar 60 - 90 poäng (tidigare 40 - 60 studieveckor) och studierna för dem som studerar på heltid tar cirka ett och ett halvt år.

I de flesta utbildningsprogrammen är undervisningsspråket finska. Dessutom har vi årtals erfarenhet av internationella program och engelskspråkig träning.

Nuförtiden har vi fem engelskspråkiga Bachelorprogrammen och ett engelskspråkigt Masterprogram.

Ansökningen sker i regel via en gemensam landsomfattande ansökan, som ordnas för engelskspråkiga programmen snart efter årsskiftet i adressen www.studyinfo.fi.

  • Ett undantagsfall: Till engelskspråkigt Masterprogram söker man direkt hos vår ansöksbyrån.    

 

Oftast får svenska studenter studiestöd från sitt hemland. Som en utländsk medborgare kan du få studiestöd för studier i Finland om du är fast bosatt och vistas i Finland i annat än studiesyfte.


Som en utbytesstudent

Den öppna yrkeshögskolan (Open university) erbjuder studier på finska eller engelska på yrkeshögskolenivå inom alla våra sju utbildningsområden.

Vill du komma och bekanta dig med Lappland och Finland och samtidigt få världsberömd högklassig utbildning, följ instruktioner för utbytesstudent.

 

Bekanta dig med våra campus städer!