kuva
Hemsida / sv / FOU & Innovation

praktikanter för företag och andra organisationer

Yrkeshögskolan i Lappland (Lapin ammattikorkeakoulu) erbjuder praktikanter för olika företag och organisationer

Praktiken utfors under sommartiden och den tar två till tre månader. Tiden och längden på praktiken avtalas med studenten och registreras i anställningsavtalet.

Studenten kan vara en avlönad eller oavlönad praktikant. En arbetsgivare kan ge praktikant skyddskläder, lunchmöjligheter och eventuellt hjälpa till att hyra en lägenhet för praktiktiden.

Yrkeshögskolan i Lappland erbjuder

• resestipendium

• praktikstipendium (ca 350 € / månad)

Yrkeshögskolan i Lappland har försäkrat alla studenter för praktiktiden.

Försäkringen inkluderar resor, olycks- och ansvarsförsäkring på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste ha ansvarsförsäkring för en avlönad praktikant. Studenten får kopior av försäkringsdokumenten.

Kontakta oss

Rovaniemi, Hellevi Leppiaho
e-post: hellevi.leppiaho(at)lapinamk.fi
• teknik och kommunikation (ingenjör i informations- och kommunikationsteknik, byggnadsingenjör, lantmäteriingenjör )
• naturbruk och miljöområdet (skogsbruksingenjör och agrolog)
• social-, hälso- och idrottsområdet (sjuksköterska, fysioterapeut, idrottsinstruktör)

Rovaniemi, Tornio, Anzelika Krastina
e-post: anzelika.krastina(at)lapinamk.fi
• kultur (bildkonstnär)
• det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (tradenom och medianom)
• det naturvetenskapliga området (databehandling, tradenom)

Rovaniemi, Ulla Kangasniemi
e-post: ulla.kangasniemi (at)lapinamk.fi
• turism

Kemi, Martta Ruottu
e-post: martta.ruottu(at)lapinamk
• teknik och kommunikation (elektroingenjör, ingenjör i maskin- och produktionsteknik)

Kemi, Kaisu Vinkki
e-post: kaisu.vinkki(at)lapinamk.fi
social-, hälso- och idrottsområdet (sjuksköterska, geronom, sosionom)