kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Yrittäjä asioi AMKissa aiempaa vaivattomammin
3.3.2016 10:00

Yrittäjä asioi AMKissa aiempaa vaivattomammin

Lapin ammattikorkeakouluun on perustettu uusi yrityspalveluyksikkö Arctic Power. Yhden luukun periaatteella tavoitellaan aiempaa sujuvampaa ja rivakampaa palvelua yrittäjille ja organisaatioille.


Yrityksille ja muille organisaatioille suunnatut palvelut pystytään palvelupäällikkö Mirva Juntin mukaan jakamaan kolmeen isoon kokonaisuuteen.

Ensinnäkin AMK hyvä kumppani kun organisaatiossa halutaan parantaa palvelua tai tehostaa prosesseja. Toisekseen kyse voi olla toiminnan kannattavuuden ja myynnin parantamisesta. Kolmantena tulevat tilanteet, joissa organisaatiolla on tarvetta jalkauttaa uutta strategiaa tai toimintamallia.

- Haluamme tukea muutoksessa ja olla viemässä yrityksiä parempaan huomiseen, Mirva Juntti kiteyttää.

Asiakas edellä

Yrityspalveluja ammattikorkeakoululla on ollut aiemminkin. Uutta on se, että toiminta on nyt systematisoitu. Asiakkaan ei siis tarvitse enää miettiä, mille alalle asia kuuluu tai millä keinoin se olisi ratkaistavissa.

Palveluyksikön tehtävänä on ottaa huolekseen myös mahdolliset uudet asiakkuudet ja yhteydenotot, joissa kaivataan tuotetta tai palvelua, jota koulutusaloilla tai kehittämisympäristöissä ei ole valmiiksi ”hyllyssä”.

Erityisenä kohderyhmänä pienet yritykset ja kunnat, joilla ei juuri ole mahdollista hakea apua toimintansa kehittämiseen muualta. Toiminta on osa AMK:n perustehtävää, aluevaikuttavuutta.

Arctic Power -yrityspalvelut ei kilpaile yksityisten yritysten kanssa samoilla apajilla, vaan tuottaa palveluita yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Verorahoja ei toiminnan rahoittamiseen saa käyttää, vaan yrityspalveluyksikkö toimii omillaan. Mirva Juntin mukaan tässä voittavat kaikki.

- Luomme ja tuotamme osaamista Lappiin, siinä samalla opimme itsekin.

Toteutus ja osaaminen edelleen osaamisaloilla

Uusi yksikkö rakennetaan vanhojen vahvuuksien päälle. Kaikkien alojen ja yksiköiden maksullisen palvelutoiminnan vuosivolyymi on ammattikorkeakoulussa ollut yhteensä noin miljoonan euron luokkaa.

Liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävistä palveluista mainitsee koordinaattori Hannele Niemi esimerkkeinä asiakastyytyväisyystutkimukset ja kunta- ja yrityssektoreille suunnatut hankintakoulutukset.

- On myös tärkeää osata laatia tarjouspyyntöjä ja vastata niihin, Hannele Niemi muistuttaa.

Hyvinvointipalvelujen osalta painotus on koulutuksissa ja valmennuksissa.

- Viime vuonna nousivat tärkeimmäksi työhyvinvointiin ja työnohjaukseen liittyvät palvelut sekä yrityksille että kolmannelle sektorille. Pystymme järjestämään myös simuloituja harjoitteita ja tulossa on iso tiimityön osaamisen koulutus, lehtori Maria Kiistala Hyvinvointialalta kertoo.

- Myös ensiapukoulutuksia voidaan räätälöidä eri työyhteisöjen tarpeisiin, kollegansa Hannele Kauppila täydentää.

Matkailun turvallisuusosaaminen on Lapin ammattikorkeakoulussa valtakunnallista ja kansainvälistä kärkeä. Projektipäällikkö Mirva Tapaninen kertoo, että turvallisuuskoulutukset ja henkilöturvallisuus palvelualoilla, riskienhallintakoulutukset alihankkijoille ja laatu ja ennakointi ovat myös palveluissa kärjessä.

Tuotantoa ja teollisuutta palvelevat ammattikorkeakoulun laaja tekniikan ja luonnonvara-alojen asiantuntijakunta. Kehittämisympäristöt ja tutkimusryhmät palvelevat asiakkaita Creen Caresta tekniseen tuotekehitykseen ja ohjelmistopalveluista materiaalitutkimukseen ja kiinteistöjen energiakatselmointeihin.

Arctic Power -ryhmä

Mirva Juntti johtaa palveluliiketoimintaa ja yksiköön koottu ryhmä koordinoi omien osaamisalojensa liiketoimintaa. Palveluliiketoiminnan yhteyshenkilöt eri aloilla ovat Hannele Kauppila ja Maria Kiistala (Hyvinvointipalvelut) Hannele Niemi (Kaupan ja kulttuurin alat), Raimo Pyyny (Tekniikka ja luonnonvara-ala) ja Mirva Tapaninen (Matkailu).

Yrityspalveluyksikön nimeksi valittiin jo entuudestaan kehittämisympäristönä tunnetun Arctic Powerin nimi. Nimi kuvaa hyvin toiminta-ajatusta: Lapin AMKin palveluntarjoajan toimiin voi luottaa, sillä asiakasvaste on nopea ja asenne on ”tehemä pois”.

ArcticPoweryrityspalvelut.jpg

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

palvelutsähköposti.jpg

www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/PalvelutArctic Power yrityspalvelu mediatilaisuus net.jpg

Sanomalehtitoimittajan valokuvattavana assistentti Anna Alm (vas.), Hannele Niemi ja Mirva Tapaninen (videoyhteydellä ruudussa), Mirva Juntti ja Hannele Kauppila.