kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Yhteistyötä ihmisyyden eteen humaanilla otteella ja konkreettisin keinoin
17.12.2019 14:00

Yhteistyötä ihmisyyden eteen humaanilla otteella ja konkreettisin keinoin

Toivola-Luotolan Setlementti ry. ja Lapin AMK edistävät yhdessä lapsi- ja perhetyötä ja ikäihmisten hyvinvointia. Kumppanuussopimus allekirjoitettiin 17.12. Kemissä.


Toivola-Luotolan setlementti ry. edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, heikommassa asemassa olevan ihmisen asemaa, humaanisuutta sekä monikulttuurista vuorovaikutusta. Setlementti toimii yhteisöjen rakentajana. Yhdistyksen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Lapin ammattikorkeakoululta yhteistyössä ovat mukana Osallisuus ja toimintakyky -osaamisryhmä, joka tukee ja vahvistaa ihmisen turvallista arkea, itsenäistä toimintakykyä, osallisuutta ja elämänhallintaa ja Tulevaisuuden terveyspalvelut -osaamisryhmä. Ammattikorkeakoulu tuo yhteistyöhön koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan keinot.

Yhdistyksen ja ammattikorkeakoulun kumppanuussopimuksessa yhteistyö kohdennetaan kokonaisvaltaiseen ja ennaltaehkäisevään ohjaukseen lapsi- ja perhetyössä ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen mm. asumisen palveluratkaisuissa.

Yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta kumppanuussopimus tekee yhteistyöstä suunnitelmallisempaa, systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa.

Kumppanuuteen kuuluu osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen

Toivola-Luotola Setlementti vierailee AMKin opintojaksoilla ja AMKin opettajat voivat tehdä työelämäjaksoja ja tutustumiskäyntejä Toivola-Luotola Setlementti Ry:n toimipaikoissa.

Opintoihin kuuluvien harjoittelujen ja opinnäytetöiden lisäksi opiskelijat voivat tehdä muitakin toimeksiantoja Setlementille esimerkiksi Kohtaamispaikka Mikserin tai Palvelukeskus Purolan toimintaan liittyen.

Asiantuntijuusvaihto toteutuu myös yhteisissä TKI-hankkeissa ja muussa innovaatioihin liittyvässä yhteistyössä. Ammattikorkeakoulu voi tarjota Setlementille henkilöstökoulutuksia ja erilaisia selvityksiä ja muita palveluta. Setlementti on jatkossa mukana, kun ammattikorkeakoulussa kokeillaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

- Tarvitsemme erityisesti ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisosaamista ja AMK saa meistä luotettavan ruohonjuuritason kumppanin, toiminnanjohtaja Johanna Axelsson tiivistää.

Yhteistyötä koordinoivat Johanna Axelsson ja osaamispäällikkö Heidi Pyyny. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman konkreettista ja tiivistä yhteistyötä. Tätä varten yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman, jossa kuvataan teemat ja toimenpiteet tarkemmin. Suunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.


TLS ja AMK I.jpg

Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat toiminnanjohtaja Johanna Axelsson ja rehtori Riitta Rissanen. Taustalla toimitusta seuraamassa ammattikorkeakoulun palvelupäällikkö Mirva Juntti, osaamispäälliköt Heidi Pyyny ja Hannele Kauppila sekä osaamisaluejohtaja Hannele Keränen.TLS ja AMK II.jpg