kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Yhteiskunnallinen yritys on hyvä tapa työllistyä
11.2.2021 15:00

Yhteiskunnallinen yritys on hyvä tapa työllistyä

Yhteiskunnalliset yritykset voivat olla erityisesti nuorille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville hyvä keino työllistyä. Hautomotoimintaa kehitetään nyt AMKin johdolla.


Logo

 

 

Yhteiskunnallinen yritys poikkeaa tavanomaisesta yrityksestä siinä, että sen ensisijainen päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät valtaosan voitoistaan tavoitteensa mukaisten päämäärien toteuttamiseen.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys nähdään Suomen hallitusohjelmassa potentiaalisena työllistymistapana. Ammattikorkeakoululla pidetään tärkeänä, että myös Lappiin luodaan paremmat edellytykset yhteiskunnallisten yritysten perustamiselle ja toiminnalle.

Yhteiskunnalliset yritykset vaikuttaisivat Lapissakin työllisyyteen kahdella tavalla: toisaalta nuoret saavat matalan kynnyksen vaihtoehdon perinteiselle yrittäjyydelle. Toisaalta vakiintuneet yhteiskunnalliset yritykset voisivat lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä.

Lapin nykyiset yrityshautomot eivät tällä hetkellä tarjoa erityistä tietoa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

Selvitys yhteiskunnallisen yrityksen hautomotoiminnasta – SYTYKE -hankkeessa etsitään verkostoja ja sitoutuneita toimijoita yhteiskunnallisten yritysten hautomotoimintaan Lapissa.

Hankkeessa järjestetään kaksi webinaaria Suomen ja Euroopan yhteiskunnallisista yrityshautomoesimerkeistä keväällä ja syksyllä 2021. Lisäksi järjestetään yksi työpaja nuorille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville kevään 2021 aikana sekä kevään ja kesän 2021 aikana kolme työpajaa sidosryhmille.

Hankkeen tuloksena syntyy:

• Esiselvitysraportti yhteiskunnallisille yrityksille suunnatun hautomon toimintamahdollisuuksia Lapissa: Nykytilan koonti Lapissa, Suomessa ja esimerkkejä Euroopasta
• Toteutussuunnitelma yhteiskunnallisen yrityshautomon toteutuksesta

Hankkeen toteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaiskustannus on 99 736 €, josta on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää ESR- ja valtion rahoitusta 79 788 €.

Lisätietoja
- hankkeen projektipäällikkö: Mirva Tapaninen, mirva.tapaninen(at)lapinamk.fi, p. 040 527 6270
- Hankkeen Facebook-ryhmä SYTYKE - selvitys yhteiskunnallisen yrityksen hautomotoiminnasta.Neljä iloista nuorta istuu pöydän ympärillä. Yksi katsoo kameraan ja näyttää peukaloa.