kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Yhteishaku päättyi: Lapin AMKille komea startti
2.4.2014 13:00

Yhteishaku päättyi: Lapin AMKille komea startti

Lapin AMKiin hakeneiden määrä nousi 11 prosenttia vertailussa RAMKin ja KTAMKin viime kevään yhteishaun tuloksiin. Maassa keskimäärin AMKien hakijamäärä nousi vain pari prosenttia.


Lapin AMKissa nousua oli kaikissa koulutustyypeissä; nuorten koulutuksessa 10 prosenttia, aikuiskoulutuksessa kolme prosenttia ja ylemmissä AMK-tutkinnoissa peräti 78 prosenttia.

Valtakunnallinen aloituspaikkamäärä oli tässä yhteishaussa kutakuinkin sama kuin viime vuonna. Opiskelupaikan saa keskimäärin joka neljäs ensisijahakija. Lapin AMKissa AMK-tutkintopaikka irtoaa joka kolmannelle hakijalle, mikä on hyvä taso sekä hakijoiden että oppilaitoksen kannalta, ja parempi kuin mihin Rovaniemen tai Kemi-Tornion AMK erillisinä ylsivät.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kirkkaasti suosituin

Koulutusaloista selvästi suosituin on sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, jonka hakijamäärä nuorille suunnattuihin koulutuksiin nousi kahdella sadalla. Eniten haetaan fysioterapian ja liikunnanohjaaja-koulutuksiin, joissa yhtä aloituspaikkaa tavoittelee noin seitsemän ensisijahakijaa.

SoTe-ala on suosittu myös aikuiskoulutuksessa. Verkko- ja monimuoto-opintoina järjestettävä sosionomikoulutus keräsi kaikkein muhkeimman hakijapotin, ja opiskelupaikka irtoaa vain yhdelle hakijalle kahdeksastatoista.

Vanhustyön asiantuntijatehtäviin osaavat toistaiseksi hakeutua vain aikuiset. Koulutus päätettiin poistaa nuorten valikoimasta viime kevään surkean hakutuloksen jälkeen. Aikuiskoulutuksessa hakijamäärä on kuitenkin kasvussa. Ensimmäinen geronomi-sukupolvi on vasta työmarkkinoilla ja asenteet muuttuvat pikkuhiljaa myös nuorilla myönteisemmiksi.

Koulutusaloista tekniikka ja liiketalous keräsivät jonkin verran vähemmän hakijoita kuin viime vuonna.

Lukkarinrakkaus on suurisydämistä

Ammattikorkeakouluista jo tutkintoon valmistuneet eivät karsastaneet entisten opinahjojensa yhdistymistä Lapin AMKiksi, sillä eniten hakijamäärä nousi ylempiin AMK-tutkintoihin.

Aikuiskoulutuksen suosion lisääntymiseen on voinut vaikutta myös yleinen taloustilanne. Epävarmoina aikoina ihmiset pyrkivät sijoittamaan itseensä ja tutkintoon tähtäävien koulutusten suosio lisääntyy.

PELOT Tornion kurjistumisesta AIHEETTOMIA

Ennakkoaavistukset, joiden mukaan Lapin AMK mieltyisi vain Rovaniemeen, ja siksi erityisesti Tornion koulutus olisi vaarassa, eivät toteutuneet. Absoluuttinen hakijamäärä lisääntyi kaikissa kolmessa kaupungissa. Tornion liiketalouden koulutus jopa sivusi aiempaa hakijaennätystään.

Rovaniemellä koulutusten vetovoima - ensisijaisten hakijoiden ja aloituspaikkojen suhde - parani ja Kemi-Torniossa se pysyi ennallaan. Osaselitys tähän piilee siinä, että Tornioon lisättiin täksi kevääksi aloituspaikkoja kun taas Rovaniemeltä niitä vähennettiin.

Kaupungeittain tarkasteluna oli vetovoimaisin Kemi.

Nuoret tekevät valintoja omista lähtökohdistaan

Eri aloja koskeva yleinen uutisointi tai hakuajankohdan työllisyysnäkymät eivät juuri vaikuta nuorten hakukäyttäytymiseen. Lapin AMKissa on esimerkiksi rakennusalalle nyt enemmän hakijoita kuin aiempina vuosina, vaikka alan työllisyystilanne ja siten uutisointi on ollut viime aikoina varsin negatiivissävyistä.

Kääntäen sama tapahtuu vaikkapa koneinsinööriksi kouluttautumisessa. Konetekniikan insinöörit tienaavat reilusti eniten kaikista Lapin AMKin valmistuneista. Silti ei ole koskaan noussut hakusuosikiksi.

Nuoret tietävät että suhdanteet vaihtelevat, ja että tärkeintä on uskaltaa hakea alalle joka itseä kiinnostaa.

Haku jatkuu vielä

Englanninkielinen tradenomin ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus ei kuulu valtakunnalliseen yhteishakuun, vaan siihen on tänään käynnistyt koulun oma haku. Samoin työterveyshuoltoon erikoistaviin täydennysopintoihin on haku avattu tänään.

Yhteishakuun kuuluneiden koulutusten osalta opiskelijavalinta käynnistyy valintakokeilla.

 

TAULUKOT:

Yhteenvetoa paikkakunnittain, koulutustyypeittäin ja valtakunnallisesti
Koulutusten hakijamäärät Lapin AMKissa kevään yhteishaussa 2014

Tiedostotopiskelijat lappari pieni.jpg