kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ydinvoimalaitos on erityinen kohde kunnossapidolle
12.10.2015 8:00

Ydinvoimalaitos on erityinen kohde kunnossapidolle

Uuden ydinvoimalaitoksen tavoitteellinen käyttöikä on tyypillisesti 60 vuotta, mikä asettaa omat vaatimuksensa laitoksen kunnossapidolle.


Pyhäjoen Hanhikiven alueelle nouseva ydinvoimalaitos luo seutukuntaan ja laajemminkin pysyvää kysyntää erilaisille teollisille palveluille vähintään 60 vuoden ajaksi. Rakennus- ja käyttövaiheen aikana tarvitaan monen eri alan osaajia niin ydinvoima-alalta kuin monilta muiltakin aloilta.

Fennovoima ja Rusatom Overseas, venäläisen Rosatomin tytäryhtiö, ovat allekirjoittaneet joulukuussa 2013 toimitussopimuksen Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksesta.

Ydinvoimahankkeen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen ja erityisesti Pohjois-Suomeen. Ydinvoimalaprojekti kestää noin kymmenen vuotta ja jakautuu rakentamis-, ja asennusvaiheeseen sekä käyttöönottovaiheeseen. Ydinvoimalaprojektin kunnossapitovalmiuden kehittäminen on jo aloitettu ja se jatkuu koko projektin ajan.

Uuden ydinvoimalaitoksen tavoitteellinen käyttöikä on tyypillisesti 60 vuotta. Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko toiminta-aikansa ajan, tehdään sille vuosittain tarkastuksia ja huoltoja. Kunnossapito tulee tapahtumaan suurimmilta osin voimalaitoksen vuosihuolloissa.

Ydinvoimalaitoksen kunnossapitoon liittyviä erityispiirteitä selvitetään Lapin ammattikorkeakoulun käynnistämässä Ydinvoimalaitoksen kunnossapidon erityispiirteet -hankkeessa. Samalla etsitään uusia kunnossapitoon liittyviä liiketoiminnan avauksia.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat lähinnä Lapin alueen kunnossapidon palveluliiketoimintaan liittyvät yritykset. Hankkeessa syntynyttä tietoa voidaan hyödyntää myös Lapin ammattikorkeakoulussa koulutussisältöjen uudistamisessa ja sitä kautta henkilöiden ja yritysten osaamisen kasvattamisessa.

Hankkeen avulla pyritään selvittämään tulevaisuuteen tähtäävän kunnossapitoliiketoiminnan tarvetta, mikä laajentaa alueen yritysten menestymisen mahdollisuuksia sekä tuo työelämä- ja insinöörikoulutuksen kehittämiselle uuden lähestymiskulman. Hankkeen tavoitteena on myös edistää suoraan yritysten, oppilaitosten, korkeakoulujen ja osaamiskeskusten verkostoitumista.

Ydinvoimalaitoksen kunnossapidon erityispiirteet -hanke valmistuu vuoden 2016 huhtikuun lopussa. Sitä rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja: projektipäällikkö Aslak Siimes, aslak.siimessähköposti.jpg, p. 050 427 6421ydinvoima