kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / YAMK-opiskelua kehitetään edelleen
10.9.2018 14:00

YAMK-opiskelua kehitetään edelleen

Lapin AMK kehittää YAMK-tutkintokoulutuksen mallin, joka huomioi entistäkin paremmin monialaisen työelämän ja digitalisaation mahdollisuudet.


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuus syventää ammatillista osaamistaan.

Tutkintokoulutukseen hakeutuu eri alojen asiantuntijoita, jotka tavoittelevat YAMK-tutkinnon myötä aiempaa parempaa asemaa työelämässä joko hakeutumalla esimies- ja kehittämistehtäviin nykyisellä työpaikallaan tai hakeutumalla uusiin tehtäviin eri organisaatioissa.

YAMK-koulutukset ovat olleet tähänkin saakka varsin arvostettuja ja niiden tuottamaa lisäpätevyyttä arvostetaan työpaikoilla (ks. YAMK-RAKE-selvitys). Nykyaikaiset työmarkkinat edellyttävät silti yhä enemmän monialaista ymmärrystä. Toisaalta opiskelijat arvostavat yksilöllisiä opiskelupolkuja ja omaan tilanteeseensa sovitettuja opiskelutapoja.

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikössä on aloitettu Lapin Kehittäjäkoulu –hanke. Tavoitteena on kehittää YAMK-koulutuksia niin, että ne parantavat entistä enemmän korkeakoulutettujen arvoa ja kompetenssia työmarkkinoilla.

Monialaisuus ja poikkitieteellisyys tukevat opiskelijoiden oman osaamisen kehittämistä tulevaisuuden osaamistarpeita ajatellen. Monialaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi kykyä johtaa eri alojen ammattilaisista koostuvia tiimejä.

Lapin Kehittäjäkoulu-hankkeessa YAMK-koulutusten kehittämistyöhön otetaan systemaattisesti mukaan opiskelijoiden, yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin edustajia. Hankkeen rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke on käynnissä vuosina 2018 - 2020.

Lisätietoja

Marika Kunnari, projektipäällikkö-kehittäjäopettaja, puh. 040 6308571
etunimi.sukunimi(ät)lapinamk.fi

www.lapinkehittajakoulu.fi

LAPIN KEHITTÄJÄKOULU
Monialainen ylempi AMK yksilöllisesti verkossa!kehittäjäkoulu