kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / YAMK-opinnäytetöiden tuloksia koottiin artikkelikokoelmiksi
28.3.2022 10:00

YAMK-opinnäytetöiden tuloksia koottiin artikkelikokoelmiksi

Ylempien AMK-tutkintojen opinnäytetyöt tuottavat ajankohtaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista työelämän tarpeisiin.


Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt neljä artikkelikokoelmaa, joihin on koottu YAMK-opinnäytetöiden tuloksia. Niiden nimet ovat Palvelukonsepti digiajan johtamisen välineenä, Uusiutuva etäjohtaminen digitalisoituvassa työssä, Osallistava vuorovaikutus ja oppiminen digiajan työympäristössä ja Digiajan yhteiskehittäminen.

Syksyllä 2020 Digiajan palvelujohtamisen monialaisia opinnäytetöitä lähti työstämään yhteensä 39 opiskelijaa. Prosessi käynnistyi kartoittamalla opiskelijoiden alustavia ideoita ja ajatuksia heitä kiinnostavista opinnäytetyöaiheista. Opinnäytetöiden kehittämisnäkökulman valintaa ovat ohjanneet digiajan palvelujohtamisen koulutuksen vaatimukset.

Monialaisuus avaa tietä oivalluksille

Monialaista opinnäytetyöprosessia (MONT) luonnehtii vahva työelämälähtöisyys. MONT-prosessissa opiskelijat tutkivat ja prosessoivat työelämälähtöisiä ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita. Opinnäytetyöprosessi etenee sekä monialaisissa tiimeissä jakaantuen edelleen pienryhmiin ja työpareihin.

YAMK-opinnäytetöissään opiskelijat pääsevät kehittämään työelämää, mahdollisesti myös omaa työyhteisöään. Digimurros on vaikuttanut työtapoihin sekä yritysten ja organisaatioiden palveluihin. Kokonaan verkossa toteutettava Digiajan palvelujohtamisen koulutusohjelma hyödyntää ennakkoluulottomasti kehitystrendejä ja ennakoi lähitulevaisuuden osaamistarpeita. Toisaalta virtuaalinen toteuttamistapa varmistaa itsessään työelämän kannalta oleellisen etäosaamisen kehittymistä.

Digiaika muuttaa palvelutuotantoa ja johtamista

Artikkelikokoelmissa on yhteensä 19 eri YAMK-opinnäytetöiden tulokset artikkeleiksi tiivistettyinä. Opinnäytetöiden esittelyssä opiskelijat koostavat yhteisen palvelukonseptin uusien palveluiden luojana tai jo olemassa olevien kehittäjänä. Kaikkien kokoomateosten läpileikkaavana teemana on etätyöskentely ja sen johtaminen. Lähityö, etätyö ja monipaikkatyö kyseenalaistavat aikaisemmin opitut vuorovaikuttamisen tavat ja sillä on myös vaikutusta tulevaisuuden työtilasuunnitteluun.

Työn digitalisoitumiseen liittyy monilla aloilla se, että työtä tehdään hajautetuissa työyhteisöissä. Kehitys on tuonut organisaation johtamiseen uusia haasteita. Artikkelit antavat vastauksia siihen, kuinka tätä vuorovaikutusta ja viestintää johdetaan ja kuinka jokainen työntekijä osallistetaan tähän toimintaan. Toimiva vuorovaikutus edellyttää luottamusta ja monipaikkatyö haastaa aiemmin opitut vuorovaikutuksen tavat ja tunneilmapiirin.

Avoimesti ja maksutta: Lapin AMKin julkaisut

Julkaisut ovat vapaasti ja maksutta saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuina. Kokoelmat ovat koonneet ja toimittaneet Lapin AMK Master Schoolin yliopettajat, jotka ovat myös laatineet niihin esipuheet.Julkaisujen kansikuvat yhdessä.