kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / YAMK-alumnitapahtumassa annettiin huutia työelämän kehittämisen esteille
30.10.2015 8:00

YAMK-alumnitapahtumassa annettiin huutia työelämän kehittämisen esteille

Lapin ammattikorkeakoulun ensimmäinen alumnitapahtuma ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneille järjestettiin Rovaniemellä 29. lokakuuta.


Työelämän ja esimiestyön kehittäminen oli kaikkien mieltä askarruttava aihe, alasta riippumatta.

Lapin AMKista ja sen edeltäjistä, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista on valmistunut reilut 600 opiskelijaa ylempään korkeakoulututkintoon. YAMK-tutkintokoulutusta on järjestetty tekniikan, liiketalouden, luonnonvara- ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

YAMK-alumnitapahtumassa aiemmin tutkintoon valmistuneet alumnit tapasivat nykyisiä opiskelijoita, jotka olivat osana opintojaan järjestäneet posterinäyttelyn työelämän kehittämisen keinoista.

Tilaisuuden avasi YAMK-päällikkö Veikko Kärnä. Hänen mukaansa poikkialaisen YAMK-yksikön perustaminen oli Lapin AMKin perustamisvaiheen parhaita päätöksiä, sillä roolit kohtaavat työelämässäkin.

Lääkäreiden pomoksi

Alumnin puheenvuoron piti Anne Kunnari, joka on valmistunut YAMK-tutkintoon vuonna 2007 ja toimii nyt Rovaniemen kaupungin Työterveyspalvelut-liikelaitoksen johtaja. Tutkinto avasi hänelle uusia näkymiä niin valmiuksien kuin työurankin suhteen.

- Poikkitieteellisyys avartaa ymmärtämään toisten työtä. Tämä on tärkeää, koska Rovaniemen kaupungin töissä kaikki toimialat tekevät yhteistä strategiaa ja toteuttavat sitä yhdessä.

Anne Kunnarille tutkinto antoi pätevyyden hakea liikelaitosjohtajan paikkaa. Sen jälkeen hän on ollut mukana työelämää kehittävissä hankkeissa niin tekijänä kuin ohjausryhmissäkin ja päässyt osallistumaan valtakunnallisesti ja paikallisesti tärkeisiin kysymyksiin muun muassa kansaneläkelaitoksen ja kuntien eläkevakuutuslaitoksen työryhmissä. Näiden lisäksi hän on osallistunut entisessä opinahjossa koulutusten sisältöjen ja opiskelijavalintojen kehittämiseen.

Työelämän vaatimukset on Rovaniemen kaupungissa tunnustettu myös esimies- ja johtamistaitojen osalta. Anne Kunnari saattaa hyvinkin olla maamme ensimmäinen lääkäreiden johtaja joka ei itse ole lääkäri.

Kuinka saada aikaan enemmän mutta väsyä vähemmän?

Keynote-puheenvuorossa kuultiin Pekka Pohjakallio esitys aiheesta työelämän myyttien murskaaminen. Työn myytteihin kuuluvat hänen mukaansa kiireen korostaminen, multitasking, työpäivän venyttäminen, ajanhallinnan harha, raha motivointikeinona, epäonnistumisen pelko ja muutoksen vaikeus.

Epäonnistumisen pelkoa ruokkivasta Fixed mindset-asetuksesta kannatta pyrkiä Growth mindset-asetuksiin. Kun myöntää itselleen että voi oppia uutta, tulee myös työnteosta tutkimista, tekoja ja pieniä kokeiluja, jotka tarjoavat onnistumisen kokemuksia ja rohkaisevat.

Työn myytit liittyvät usein siihen keitä pidämme työn sankareina.

- Kalenterissa pitää olla 20 prosenttia tyhjää jotta jää aikaa reagoida yllättäviin tilanteisiin, kuuluu yksi Pekka Pohjakallion vinkeistä.

Pohjakallion mukaan menestyvässä yrityksessä huolehditaan sekä luovuuden kasvusta, henkisestä kasvusta että tuottavuuden kasvusta pitämällä prosessit kunnossa. Kaikkia näitä pitää johtaa.

Katso lisää kuvia alumniseminaarista ja posterikävelystä.IMG_1899.jpg

Diplomi-insinööritaustastaan huolimatta Pekka Pohjakalliolla on aina ollut heikko kohta ihmisiin ja johtamiseen.Auditoriossa

Anne Kunnari antoi arvokasta palautetta myös AMKille koulutusten järjestämisestä.