kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Verottaja kannustaa yrityksiä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön ammattikorkeakoulun kanssa
9.4.2021 9:00

Verottaja kannustaa yrityksiä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön ammattikorkeakoulun kanssa

Verottaja tarjoaa verovuosina 2021 - 2025 merkittävän verokannustimen yrityksille ja yhteisöille, jotka kehittävät toimintaansa ammattikorkeakoulun tai muun tutkimuslaitoksen avulla.


Käytännössä organisaatio voi vähentää lisävähennyksen perusteeseen luettavat alihankintamenot 1,5-kertaisena.

Veroedun tavoitteena on edistää yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vahvistaa mm. ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia verovuoden kuluksi kohdistuvista ja lain edellytykset täyttävistä alihankintalaskun eristä. Lisävähennyksen vähimmäismäärä verovuodessa on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa.

Etu kattaa laajalti erityyppisen, yrityksen liiketoimintaan liittyvä tutkimus- ja kehittämisyhteistyön. Ostettavalla palvelulla voidaan kehittää uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja, taikka parantaa merkittävästi olemassa olevia ratkaisuja. Hankitulla asiantuntijapalvelulla voidaan rakentaa esimerkiksi prototyyppejä, testiympäristöjä tai pilottituotantolinjoja taikka arvioida kehittämishankkeiden potentiaalia.

Lisävähennysoikeuteen ei siis tarvita erillistä hakemusta. Veroedun perusteena on ammattikorkeakoulun alihankintalasku vähennykseen oikeuttavasta tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä. Raportointi tapahtuu normaalisti veroilmoituksen yhteydessä.

Tarkempia tietoja lisävähennyksestä löytyy Verohallinnon ohjeesta. Lisätietoja veroedun käyttömahdollisuuksista Lapin ammattikorkeakoulussa voi tiedustella palvelupäällikkö Mirva Juntilta, mirva.junttiLapin AMK sähköposti.

Esimerkki:
Yritys Oy on verovuonna 2021 tehnyt Lapin AMK:n kanssa tuotekehitykseen liittyvää yhteistyötä. Alihankintalaskun, 100.000e, yritys kirjaa verovuoden kuluksi. Yritys Oy on oikeutettu myös 50 000 euron lisävähennyksen. Yritys Oy:n elinkeinotoiminnan tulos ennen lisävähennyksen tekemistä on 50 000 euroa. Lisävähennyksen tekemisen jälkeen yritykselle ei jää verotettavaa tulosta.Talouskasvu II.jpg