kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Vanhuspalvelujen työntekijöiden työniloa halutaan vahvistaa Meri-Lapissa
20.5.2020 13:00

Vanhuspalvelujen työntekijöiden työniloa halutaan vahvistaa Meri-Lapissa

Hoidon laadun julkinen kritisointi syö sote-alalla ja erityisesti vanhustenhuollossa työskentelevien työhyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä.


Henkilöstön hyvinvointia heikentävät myös kokemukset kiireestä ja henkilöstön riittämättömyydestä. Myös työn tekemisen vaatimukset muuttuvat. Alalle on tyypillistä työn kuormittavuudesta johtuva ennenaikainen eläköityminen ja henkilöstön suuri vaihtuvuus. Alan töistä hakeudutaan usein muihin töihin.

Työurien jatkuminen ja alan houkuttelevuuden lisääminen on kuitenkin tärkeää, jotta alalle löytyisi ammattitaitoisia ja motivoituneita tekijöitä myös tulevaisuudessa.

Jo päättyneessä Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa tehtiin alan henkilöstöille kysely, jonka tulosten mukaan henkilöstöllä on halu pärjätä muuttuvassa työelämässä. Keinoina nähtiin esimerkiksi teknologiaosaamiseen ja ergonomiseen työskentelyyn liittyvän osaamisen lisääminen. Kaiken kaikkiaan kaivattiin uusia menetelmiä ja välineitä hoitotyön sujuvuuden edistämiseksi.

Työntekijän ja työyhteisöjen osaamisen lisääminen, työn organisoinnin, työmenetelmien ja työskentelytapojen kriittinen tarkastelu ja kehittäminen ovat avain parempaan työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen.

 

Meri-Lapissa käynnistyy työntekijöitä osallistava pilotti

Lapin ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hanke, johon osallistuu pilottikohteina kolmetoista vanhuspalveluita tuottavaa yksikköä Kemistä, Keminmaasta, Torniosta, Ylitorniolta ja Tervolasta. Mukana olevissa yksiköissä on kaikkiaan yli 220 työntekijää.

Hankkeessa parannetaan sosiaali- ja terveysalalla toimivan henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvointia ja niiden myötä työn tuottavuutta. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä työn organisoimisen malleja ja tarkoituksenmukaisia arjen hoitotyön toimintatapoja, menetelmiä ja työvälineitä.

Tavoitteena on vähentää työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta. Hankkeen tuloksena yksiköiden henkilöstön osallisuus- ja vaikutusmahdollisuudet sekä kokemus oman työn hallinnasta ja työhyvinvoinnista ovat lisääntyneet.
Kehittämistyön menetelmiä, tuloksia ja niiden myötä syntyneitä hyviä käytänteitä jaetaan myös kansallisesti alalla hyödynnettäväksi.
Työhyvinvoinnin parantuminen lisää työn mielekkyyttä, jonka välillisenä hyödynsaajana ovat myös ikääntyneet asiakkaat ja heidän omaisensa.

 

Hankeinfo

Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta.
Päätoteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu
Aikataulu: 1.3.2020 - 31.12.2022

Lisätietoja

projektipäällikkö Sari Arolaakso
p. 050 310 9334
sari.arolaakso(ät)lapinamk.fi

lehtori Anne Rautio
p. 040 710 6835
anne.rautio(ät)lapinamk.fiNuoret naiset ryhmässä