kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys korkeinta Lapin AMKissa
2.3.2017 11:00

Valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys korkeinta Lapin AMKissa

Opintoihinsa ja opinahjoonsa tyytyväisimmät AMK-opiskelijat valmistuvat tutkintoon pienehköissä kaupungeissa korkeakoulumetropolien ulkopuolella.


Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM selvittää valmistumisvaiheessa olevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tyytyväisyyttä opinahjoonsa AVOP-kyselyllä. Kyselyyn vastasi koko maassa viime vuonna 22 000 AMK- tai YAMK-tutkintoon valmistuvaa.

Lapin AMKissa palautekyselyyn vastasi viime vuonna 930 valmistumisvaiheessa olevaa. Tulosten mukaan Lapin ammattikorkeakoulusta AMK-tutkintoon valmistuneet ovat kaikkein tyytyväisimpiä juuri ammattikorkeakoulun rahoituksen kannalta kriittisissä tekijöissä. Likertin seitsentasoisella asteikolla (1..7) Lapin AMKin saamien vastausten keskiarvo on 5.2. Yhtä tyytyväisiä olivat ne, jotka valmistuivat tutkintoon Centria-AMK:sta, Mikkelin AMK:sta tai Saimaan ammattikorkeakoulusta. Myös YAMK-tutkintoon valmistuneet olivat Lapissa saamaansa koulutukseen tyytyväisempiä kuin opiskelutoverinsa maassa keskimäärin.

Vararehtori Reijo Tolpin mukaan tulos on systemaattisen laatutyön seurausta.

- Meillä Lapin amkissa valmistuvien palautteen tulokset ovat parantuneet jokaisena kolmena toimintavuotena. Millään yksittäisillä tempuilla tätä ei ole saatu aikaan, vaan parantamalla omaa toimintaa laatuajattelun periaatteita noudattaen, pieni pala kerrallaan päivästä toiseen, hän kuvailee kehitystä.

Lomakkeella on kaiken kaikkiaan 101 kysymystä, joista 28 vaikuttaa ammattikorkeakoulun rahoitukseen. Rahoitustekijöiksi OKM on määritellyt sellaiset kysymykset, joihin ammattikorkeakoulujen on ajateltu voivan itse eniten vaikuttaa. Toisin sanoen, näissä kohdissa menestyneille kouluille jaetaan rahaa.

- Tällä hetkellä opiskelijapalautteen perusteella jaetaan kolme prosenttia valtion rahoituksesta ammattikorkeakouluille, ja Lapin ammattikorkeakoulun tapauksessa hyvä opiskelijapalaute tuotti vuonna 2016 lähes miljoonan euron tulot, Reijo Tolppi kertoo opiskelijapalautteen kerrannaisvaikutuksista.

Kyselyssä selvitetään valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyyttä 13 kysymysluokassa, joita ovat opintojen sisältö, opintojen suunnittelu ja ohjaus, opetus, opiskelu, oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut, palaute ja arviointi, kansainvälisyys/monikulttuurisuus ja kieliopinnot, työelämäyhteydet, työelämäneuvonta, harjoittelu, opinnäytetyö ja opiskelutyytyväisyys.

Lisätietoja:
Vararehtori Reijo Tolppi, puh. 040 537 5815, reijo.tolppisähköposti.jpg
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen
Liite 1: AVOP-kysymyslomake (rahoitusperusteena käytetyt kysymykset korostettu keltaisella)Free hugs from Lapin AMK.jpg