kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Vakuutusyhtiö johtaa tiedolla – liiketoimintatiedon hallinta apuna asiakashyödyn ja liiketoiminnan kasvattamisessa
24.11.2022 8:00

Vakuutusyhtiö johtaa tiedolla – liiketoimintatiedon hallinta apuna asiakashyödyn ja liiketoiminnan kasvattamisessa

Maailman ainoan lappilaisen vakuutusyhtiön LähiTapiolan Lapin henkilöasiakkaiden määrä on hieman pienentynyt, mutta asiakkaat ovat tyytyväisiä, selviää yhtiön teettämästä YAMK-opinnäytetyöstä.


Kehittämistyönä toteutetun opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa analyysi LähiTapiola Lapin henkilöasiakkuuksista päätöksenteon tueksi strategiakaudelle 2022–2026.

Henkilöasiakkuuksien nykytilan lisäksi kehittämistyö teki näkyväksi keskeiset liiketoiminnan painopisteet ja tuotti yhtiölle oman liiketoimintatiedon hallinnan mallin tiedolla johtamisen systemoimiseksi.

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Analysoitu tieto johtamisessa tuottaa parempia päätöksiä, parantaa yrityksen suorituskykyä ja tekee liiketoiminnasta tuloksellisempaa.

- Keskinäisenä vakuutusyhtiönä LähiTapiola Lapille on tärkeää tuottaa tiedon avulla hyötyjä myös omistaja-asiakkaille, liiketoimintajohtaja Heli Kallio LähiTapiola Lapista kertoo.

Kallion osana Lapin ammattikorkeakoulun tiedolla johtamisen YAMK-tutkintoa tekemän opinnäytetyön tavoitteena oli liiketoimintatiedon hallinnan prosessia hyödyntäen määritellä ensin liiketoiminnan tavoitteet ja henkilöasiakkuuksien analyysin tietotarpeet ja saavuttaa sen jälkeen analyysin avulla ymmärrys LähiTapiola Lapin henkilöasiakkuuksien nykytilasta. Liiketoimintatiedon hallinnalla (engl. Business Intelligence) tarkoitetaan tiedon keräämisen ja analysoinnin prosessia, jossa data muutetaan liiketoimintaa palvelevaksi informaatioksi.

Kehittämistyössä syntyneen henkilöasiakkuuksien analyysin perusteella LähiTapiola Lapin henkilöasiakkaiden määrä on hieman pienentynyt ja maksutulo kasvaa hitaasti, asiakkuuksissa on paljon potentiaalia kehittyä enemmän palveluja LähiTapiolaan keskittäviksi, asiointi on monikanavaista ja asiakaskokemus hyvällä tasolla sekä kannattavuus parantunut, mutta vaihtelee vakuutuslajeittain. Kehittämistyön perusteella LähiTapiola Lapin keskeisiä liiketoiminnan painopisteitä ovat asiakashankinta, asiakkuuksien laajentuminen, asiakaspoistuman hallinta, asiakaskokemuksen johtaminen, kanavaratkaisut sekä kannattavuuden hallinta.

- Analyysi edistää LähiTapiola Lapin valmiuksia johtaa tietoperustaisesti näitä liiketoiminnan osa-alueita asiakashyödyn ja liiketoiminnan kasvattamiseksi kuluvalla strategiakaudella, Kallio kertoo.

Kehittämistyössä syntyi myös LähiTapiola Lapin liiketoimintatiedon hallinnan malli, jota yhtiö voi hyödyntää systemaattisen tiedolla johtamisen tukena tulevaisuudessa.

- Toimintaympäristön muuttuessa ja tietoyhteiskunnan kehittyessä tiedosta on tullut pääomaa, jonka merkitys liiketoiminnalle kasvaa ja korostuu. Liiketoimintatiedon hallinta toimii tiedolla johtamisen työkaluna. Se tekee tiedon hyödyntämisestä systemaattisempaa ja auttaa johtamaan kohti tulevaisuuden visiota, Kallio kertoo.

Lisätiedot: Heli Kallio, puh. 044 060 3046, heli.kallio(at)lahitapiola.fiLähiTapiolan tiedolla johtamisen kuva

LähiTapiola Lapin liiketoimintatiedon hallinnan malli tiedolla johtamisen tukena