kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus tukee uraansa suunnittelevaa opiskelijaa
27.5.2019 7:00

Vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus tukee uraansa suunnittelevaa opiskelijaa

Lapin korkeakoulut ovat saaneet rahoitusta vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen yhteiselle "VAHTO" -kehittämishankkeelle.


Logo

Vahvuusperustaisella tulevaisuusohjauksella tarkoitetaan laajaa ohjausajattelua, jossa tunnistetaan, mistä osa-alueista vahvuudet ja työelämävalmiudet koostuvat ja miten ne kytketään osaksi onnistunutta urasuunnittelua.

Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen myötä uraansa suunnitteleva opiskelija pystyy tietoisesti ja yksilöllisesti hyödyntämään omia resurssejaan ja vahvuuksiaan suunnittelun tukena.

VAHTO-hankkeessa kehitetään erityisesti korkeakouluopiskelijoiden ohjaamiseen sisällytettäviä vahvuusperustaisen tulevaisuusohjausosaamisen käytäntöjä ja menetelmiä sekä rakennetaan näistä koostuva VAHTO-ohjausmalli yhdessä korkeakoulujen henkilöstön kanssa.

Kehitystyötä tehdään osallistavissa, asiantuntijavetoisissa työpajoissa, joista kerätään myös tutkimustietoa kehittämisen tueksi. Osallistujat tuottavat ohjatuissa työpajoissa tietoa ja kehittävät aktiivisesti ohjaustyökaluja ja -menetelmiä oman työnsä tueksi.

Muuttuva työelämä edellyttää korkeakouluopiskelijoilta uudenlaisia tulevaisuustaitoja. Yhä useampi korkeakouluopiskelija tarvitseekin jo opiskeluaikanaan tukea vahvuuksiensa tunnistamiseen sekä kannustusta esimerkiksi omaan tulevaisuuden suunnitteluun sekä korkeakouluopintojen ja työelämän välisen siirtymän sujuvoittamiseen.

Tavoite on, että Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun LUC- yhteistyössä toteuttavassa hankkeessa luotavalla VAHTO-ohjausmallilla pystytään vastaamaan tähän tarpeeseen.

Lapin korkeakoulujen yhteiselle kehittämishankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta (Euroopan sosiaalirahasto) korkeakouluopintojen ja työelämän välisten onnistuneiden siirtymien tukemiseen ajalle 1.8.2019 - 31.12.2021.

Toiminta käynnistyy elokuussa 2019 ja tulevista toimenpiteistä tiedotetaan tarkemmin tuolloin.

Yhteystiedot, VAHTO-hanke:

Asiantuntija, prof. Satu Uusiautti, Lapin yliopisto (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)
Asiantuntija Helena Kangastie, Lapin ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi)
Projektipäällikkö Krista Rautio, Lapin yliopisto (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)

Tiedote: Lapin yliopisto/Viestintä/J-EK

sosionomi.jpg