kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Vaalitoimitsijaksi kuntavaaleihin 2021?
Rovaniemi
10.11.2020 9:00

Vaalitoimitsijaksi kuntavaaleihin 2021?

Rovaniemen kaupunki hakee vaalitoimitsijoita keväällä 2021 järjestettäviin kuntavaaleihin.


Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.-13.4.2021 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021.

Vaalitoimitsijat työskentelevät pääsääntöisesti ennakkoäänestyspaikoilla äänestyksen vastaanottajina. Työ on projektiluontoinen ja työaika on riippuvainen ennakkoäänestyspaikan aukioloajoista. Osa ennakkoäänestyspaikoista on avoinna myös lauantaina ja sunnuntaina.

Moni ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoista tulee toimimaan lisäksi vaalitietojärjestelmän käyttäjinä tai ennakkoäänten laskijoina varsinaisena vaalipäivänä. Osalle vaalitoimitsijoista on tarjolla lisäksi muita vaaliprojektiin liittyviä tukityötehtäviä.

Työn hoitaminen menestyksekkäästi edellyttää huolellisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja ja palveluhenkistä asennetta.

Vaalitoimitsijalta edellytetään myös sitoutumista kokopäiväiseen työskentelyyn kuntavaalien aikana 7.-13.4.2021 ja 18.4.2021. Lisäksi vaalitoimitsijan on sitouduttava osallistumaan ennen vaaleja järjestettäviin koulutuksiin. Koulutuksia tullaan järjestämään pääsääntöisesti ennakkoäänestystä edeltävillä viikoilla.

Huomioitavaa on lisäksi, että osa työskentely päivistä saattaa olla hyvin pitkiä. Vaalitoimitsijalle maksetaan tehdystä työstä 11,00 €/tunti. Palkka on sopimuspalkka ja sisältää kaikki palkan lisät. Mahdollinen oman auton käyttö korvataan kilometrikorvauksen perusteella.

Aikaisempi kokemus vaalitoimitsijana taikka vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenenä toimimisesta katsotaan eduksi. Myös erityistä tarkkuutta ja yhteistyökykyä vaatineet (työ)kokemukset ovat hyödyksi. Ilmoitathan hakemuksessa, onko sinulla käytettävissä autoa työtehtävien hoitoon.

Vaalitoimitsijana ei voi toimia ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. (vaalilaki (714/ 1998) 17§)

Korona-tilanne huomioiden vaalit tullaan järjestämään varotoimenpiteitä noudattaen sekä Oikeusministeriön ohjeistusten mukaisesti. Tilanteen niin vaatiessa mm. kasvomaskeista, käsihygieniasta ja turvaväleistä tullaan huolehtimaan sekä työntekijöiden keskinäisessä että työntekijöiden ja asiakkaiden välisessä kanssakäymisessä.

Hakemukset pyydetään ensisijaisesti toimittamaan Google Forms-lomaketta käyttäen 20.12.2020 mennessä: Vaalitoimitsijaksi kuntavaaleihin 2021 työhakemuslomake

Mikäli lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi hakemuksen toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen julius.fagerstrom(a)rovaniemi.fi tai postitse Rovaniemen kaupungille, osoitteeseen Rovaniemen kaupunki/Laki- ja hankintapalvelut, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Haastattelut pyritään järjestämään tammikuussa 2021.

Lisätietoja vaalitoimitsijan työstä ja hakemuksesta antaa:
Rovaniemen kaupungin vaaliassistentti Julius Fagerström
Puh. 040-6308547, julius.fagerstrom(a)rovaniemi.fi