kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppilaitos tiedottaa / Vaalitoimitsijaksi kuntavaaleihin 2021?
Tornio
16.11.2020 12:00

Vaalitoimitsijaksi kuntavaaleihin 2021?

Tornion kaupunki hakee vaalitoimitsijoita keväällä 2021 järjestettäviin kuntavaaleihin.


Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.-13.4.2021 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021.

Vaalitoimitsijat työskentelevät pääsääntöisesti ennakkoäänestyspaikoilla äänestyksen vastaanottajina. Työ on projektiluontoinen ja työaika on riippuvainen ennakkoäänestyspaikan aukioloajoista. Osa ennakkoäänestyspaikoista on avoinna myös lauantaina ja sunnuntaina.

Moni ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoista tulee toimimaan lisäksi vaalitietojärjestelmän käyttäjinä tai ennakkoäänten laskijoina varsinaisena vaalipäivänä. Osalle vaalitoimitsijoista on tarjolla mahdollisesti muita vaaliprojektiin liittyviä tukityötehtäviä.

Työn hoitaminen menestyksekkäästi edellyttää huolellisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja ja palveluhenkistä asennetta.

Vaalitoimitsijalta edellytetään myös sitoutumista kokopäiväiseen työskentelyyn kuntavaalien aikana 7.-13.4.2021 ja 18.4.2021. Lisäksi vaalitoimitsijan on sitouduttava osallistumaan ennen vaaleja järjestettäviin koulutuksiin. Koulutuksia tullaan järjestämään pääsääntöisesti ennakkoäänestystä edeltävillä viikoilla.

Vaalitoimitsijalle maksetaan tehdystä työstä 13,88 €/tunti sekä lisäkorvaukset.

Vaalitoimitsijana ei voi toimia ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. (vaalilaki (714/ 1998) 17§). Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa.

Korona-tilanne huomioiden vaalit tullaan järjestämään varotoimenpiteitä noudattaen sekä Oikeusministeriön ohjeistusten mukaisesti. Tilanteen niin vaatiessa mm. kasvomaskeista, käsihygieniasta ja turvaväleistä tullaan huolehtimaan sekä työntekijöiden keskinäisessä että työntekijöiden ja asiakkaiden välisessä kanssakäymisessä.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 15.12.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hannu.markkula(ät)tornio.fi.
Haastattelut järjestetään tammikuussa 2021.

Lisätietoja vaalitoimitsijan työstä antaa:
Kaupunginlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri
Hannu Markkula
hannu.markkula(ät)tornio.fi
050 5971342