kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutuusjulkaisu työllistymistä edistävän osaamisen vahvistamisesta
18.6.2024 13:00

Uutuusjulkaisu työllistymistä edistävän osaamisen vahvistamisesta

Julkaisu ”Osaamisen vahvistaminen työkyvyn ja työllistymisen edistäjänä” pureutuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan, työllistymisen vaikeuteen. Sähköinen kirja on vapaasti luettavissa Lapin ammattikorkeakoulun Pohjoisen tekijät -sarjassa.


Asiakkaiden ja asiantuntijoiden kokemukset täydentävät aiempaa tutkimustietoa

Uudessa julkaisussa kuvataan, miten jatkuvan oppimisen keinoja voidaan hyödyntää työkyvyn ja työllistymisen edistämiseksi. Kirja perustuu sekä aiheeseen liittyvään tutkimustietoon että erityisesti Osaamisella työelämään -hanketyössä kerättyyn käytännön kokemukseen.

Artikkelikokoelma on todellinen yhteistyön voimannäyte, sillä sitä on ollut kirjoittamassa 30 asiantuntijaa 18:sta eri organisaatiosta. Kirjoittamiseen on osallistunut myös hankkeen palveluihin osallistuneita asiakkaita.

Kansallisissa strategioissa painotetaan toiminta- ja työkyvyn edistämistä, työllisyysasteen nostamista ja osatyökykyisten työttömien sekä pitkäaikaistyöttömien työelämäosallisuuden edistämistä.

Osaamisella työelämään -hankkeen projektipäällikkönä toiminut Lapin ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Anu Kippola-Pääkkönen kertoo, ettei jatkuvan oppimisen merkitystä ja käytännön kokemuksia työkyvyn ja työllistämisen edistämisessä ole aiemmin liiemmin dokumentoitu yhteen linkitettynä.

- Tällä julkaisulla otamme osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisesti tärkeästä aiheesta, toteaa Anu Kippola-Pääkkönen.

Työllisyyspalvelujen siirtyminen valtiolta kunnille vahvistaa palvelurakennetta

TE-palvelut 2024 -uudistuksessa työllisyyspalvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta lähtien valtiolta kuntien tehtäväksi. Uudistuksen tavoitteena on tuoda työvoimapalveluita lähemmäksi asiakasta sekä vahvistaa palvelurakennetta niin, että koulutus- ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla.

Lapin TE 24 -Koordinaatiohankeen projektipäällikkö Sanna Karhu Lapin liitosta muistuttaa, että Laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä tarjoaa oppilaitoksille aiempaa vahvemman roolin työllistämisen monialaisessa edistämisessä.

– Palveluverkoston ja koulutusorganisaatioiden toimijoiden tulisi huomioida, että lain mukaan monialaisessa palvelutarpeen arvioinnissa työttömän osaamisen kehittämisen tarpeita voidaan arvioida yhteistyössä koulutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Oppilaitoksilla tärkeä rooli työllistymisen edistämisessä

Anu Kippola-Pääkkösen mukaan hanke ei tavoittanut suunniteltua määrää työttömiä. Vaikka määrälliset indikaattorit eivät täyttyneet, niin yksilötasolla tarkasteltuna hankkeessa saavutettiin onnistuneita ja yksilöllisiä koulutus- ja työllistymisratkaisuja, joita on kuvattu julkaisussa.

– Ihmisen omiin vahvuuksiin perustuvalla ohjauksella ja työllistymistä tukevalla koulutusvalmennuksella voitiin luoda asiakkaille yksilöllisiä koulutus- ja työllistymispolkuja, Anu Kippola-Pääkkönen kertoo.

Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden koulutuspäällikkö Pauliina Keskinarkaus tuo esille monialaisen verkoston ja yhteistyön merkitystä työllistymisen prosesseissa.

– Palvelukokonaisuuden ja palvelupolkujen näkyväksi tekeminen auttoi eri toimijoita hahmottamaan moninaista kenttää, jossa osatyökykyinen asiakas liikkuu sekä hyödyntämään toisten toimijoiden osaamista. Oppilaitosten toimijoilla on asiantuntemusta koulutusvaihtoehdoista ja moninaisista opiskelumahdollisuuksista.

Muutoksen aikaansaaminen edellyttää myös työnantajien osaamisen vahvistamista

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä monin tavoin myös työnantajien kanssa. Lapin yliopistolla suunnittelijana toimiva Heikki Pantsar kertoo, että hankkeessa tarjottiin työnantajille tietoa ja tukea monimuotoisista rekrytointikäytännöistä ja työn muokkaukseen liittyvistä asioista.

– Työtehtävien muokkaaminen ja uudelleen organisointi tehdään usein ”huomaamatta” nykyisille työntekijöille, mutta uusia työntekijöitä rekrytoitaessa se voidaan nähdä vaivalloisena asiana. Ollaanko valmiimpia joustamaan tuttujen ja luotettujen ihmisten kohdalla, kuin uusien tai tuntemattomien.

Suomen Yrittäjien koulutuspolitiikan asiantuntija Mikko Kinnunen korostaa jatkuvan oppimisen ja osaamisen vahvistamisen merkityksen tärkeyttä niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

– Osaamisen vahvistamiseksi oppilaitosten on tärkeää tehdä kiinteää yhteistyötä yritysten kanssa, Mikko Kinnunen kannustaa.

Taustalla lappilaisten koulutusorganisaatioiden toteuttama hanke

Osaamisella työelämään – Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen (OSTE) oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli tukea osatyökykyisten ja niiden henkilöiden työllistymistä, joiden työkyky voi olla alentunut tai uhattuna. Tähän pyrittiin erityisesti osaamista vahvistaen. Hankkeen päätoteuttajana oli Lapin ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajina olivat Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

- Terveys ja toimintakyky muodostavat ihmisen työkyvyn perustan. Työelämätarpeita vastaava osaaminen, joka rakentuu peruskoulutuksen sekä ammatillisten tietojen ja taitojen kautta, on tärkeä osa työkykyä ja työllistymisen tukea, Anu Kippola-Pääkkönen kiteyttää.

Lisätietoa:
Anu Kippola-Pääkkönen, YTT, erityisasiantuntija, Lapin ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
p. 040 628 3425

Julkaisun linkki: Osaamisen vahvistaminen työkyvyn ja työllistymisen edistäjänäNelikentässä kuvia eri ammateista ja keskellä oste-hankkeen tunnus.