kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Uusia sosiaali- ja terveysalan julkaisuja
25.6.2014 14:00

Uusia sosiaali- ja terveysalan julkaisuja

Tuoreiden julkaisujen aiheina ovat terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlaisena oppimis- ja työympäristönä, sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien käytännön opiskelun ohjaus ja kemiläisen työllistämisprojektin ”Hyppyri -tiimivalmennus”.


 LapinAMK Meinila B 7 2014 web.jpg

Arja Meinilä (toim.): Mitä ONNI on? – Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI – uudenlainen oppimis- ja työympäristö

ONNI-hankkeessa hoitotyön-, sosiaalialan ja vanhustyön opiskelijat toimivat opettajiensa kanssa yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja järjestöjen kanssa. Julkaisuun on koottu näiden eri toimijoiden kokemuksia ja esimerkkejä toimintamalleista, oppimisesta ja ohjaamisesta, samoin kuin kokemuksia terveys- ja hyvinvointiauton hankinnasta ja rakentamisestakin. Julkaisu sisältää myös selvityksen, arviointikyselyn, opinnäytetöiden ja toimeksiantojen sekä päätöstyöpajan tuottamaa materiaalia ja tietoa liikkuvan palvelun kehittämisen pohjaksi.

Teos on ilmainen ja saatavilla sekä sähköisenä että painettuna.

Voitto Kuosmanen, Tuija Takkula: Opas käytännön opiskelun ohjaukseen ja ohjaajana kehittymiseen – Erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien koulutuksessa

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskushankkeessa LapinAMK Kuosmanen Takkula B 6 2014 web.jpg(2010–2014) toteutettiin kaksi käytännön opettaja- ja ohjaajakoulutusta. Koulutuksilla haluttiin vahvistaa sosiaalialalla toimivien sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien ammattimaista, tavoitteellista ja systemaattista osaamista opiskelijoiden käytännön ammattitaitoon opettamisessa ja ohjaamisessa.

Opas antaa konkreettisia välineitä käytännön ohjaustyöhön. Se antaa ohjaajalle mahdollisuuden rakentaa myös ohjaustyön ajatuksellista ja näkemyksellistä perustaa.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityön ja sosionomiopiskelijoiden käytännön ohjaukseen, mutta se soveltuu hyvin myös muiden alojen opiskelijoiden käytännön ohjaukseen erityisesti silloin kun ohjaamisen tavoite suuntaa syvemmälle kuin vain alan teknisten valmiuksien vahvistamiseen.

Oppaan kirjoittajat Voitto Kuosmanen ja Tuija Takkula toimivat lehtoreina Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalvelujen osaamisalueella.

Teos on ilmainen ja saatavilla sekä sähköisenä että painettuna.

 

Rauno Pietiläinen & Heikki Korkeasalo: Vertaistuella oivalluksia omien suunnitelmien eteenpäin viemiselle - Kemiläisen työllistämisprojektin ”Hyppyri -tiimivalmennus”

Raportissa kuvataan ja arvioidaan Kemissä 10.12.2013 – 25.3.2014 toteutettua työllistämishankkeen rahoittamaa ryhmävalmennusta (Hyppyri), joka oli tarkoitettu joko akateemisesti koulutetuille työttömille työnhakijoille tai vahvan ammattikoulutuksen omaaville työnhakijoille.

Ryhmävalmennus oli luonteeltaan lain julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista mukaista valmennusta. Sen tarkoitus oli valmentaa ammatillisen koulutuksen omaavia osallistujia löytämään ratkaisuja työmarkkinoilla. Valmennuksen aikana pohdittiin erityisesti itsensä työllistämiseen suuntautuneita ratkaisuja.

Valmennuksen päämenetelmänä oli vertaistukiryhmän kehittäminen ja sen hyödyntäminen omien suunnitelmien edistämisessä. Ryhmävalmennuksen päätulos oli se, että kemiläiset korkeasti koulutetut työttömät tarvitsevat työllistyäkseen pitkäjänteistä tukea, mihin noin kolmen kuukauden valmennus on riittämätön.

Teos on ilmainen ja saatavilla sähköisenä.Kansikuva