kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Uusia julkaisuja urasuunnittelun ja -ohjauksen tueksi
4.9.2019 14:00

Uusia julkaisuja urasuunnittelun ja -ohjauksen tueksi

Raito − Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille -hankkeessa on toteutettu uudenlaisia ja saavutettavia uraohjaus- ja neuvontapalveluita lappilaisille korkeakoulutetuille pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille.


Raito-hanke (ESR, 1.1.2016–30.6.2019) on toteutettu Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hankkeessa on valmistunut julkaisuja.

 

Osuva urasuunnittelu – työkirja korkeakoulutetuilleRAITO 3.JPG

Työkirja on laadittu työkaluksi uraohjausta tekeville sekä omaa uraansa suunnitteleville korkeakoulutetuille.

Aihealueina työkirjassa on mm. osaamisen tunnistaminen, onnistunut työnhaku ja työskentely usealle työnantajalle. Se koostuu helppokäyttöisistä A) omaa uraansa suunnitteleville ja B) uraohjausta tekeville suunnatuista työkaluista.

Työkalut on koottu kansioon irrotettaviksi korteiksi. Korttien etupuolella on työkalu ja takana vinkit tai huomiot kuhunkin aiheeseen.

Työkirja on koottu Raito-hankkeessa Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun ohjaajien ja uraohjaukseen osallistuneiden kokemusten sekä työantajakyselystä saatujen tulosten pohjalta.

Julkaisu PDF-tiedostona.

 


Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaaminen työelämässä. Kysely Lapin työnantajilleRAITO 1.jpg

Kyselyllä kartoitettiin Lapin korkeakouluista valmistuneiden työelämävastaavuutta Lapin alueen työnantajien arvioimana hyödyntäen aiempia vastaavia kyselyjä.

Kyselyllä selvitettiin, kuinka Lapin korkeakoulutettujen osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin ja millaista osaamista työelämässä tarvitaan. Samalla tiedusteltiin työantajien näkemyksiä tulevaisuuden rekrytointitarpeista sekä yhteistyötoiveista korkeakoulujen kanssa.

Saadun tiedon avulla voidaan Lapin korkeakoulujen valmistuneiden osaamista kehittää vastaamaan aiempaa paremmin työelämän tarpeita.

Korkeakouluopiskelijat ja valmistuneet, uraansa suunnittelevat sekä uraohjausta tekevät saavat kyselystä tukea työllistymiseen.

Julkaisu PDF-tiedostona

 

Lue lisää verkkosivulta www.lapinuraohjaus.fi.


Raito-esittelyvideoRaito bannerikuva.jpgLogo