kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Uusia YAMK-tutkintokoulutuksia mukana syksyn yhteishaussa
1.9.2022 8:00

Uusia YAMK-tutkintokoulutuksia mukana syksyn yhteishaussa

Syksyn yhteishaussa on mukana kaksi uutta ylempää AMK-tutkintokoulutusta, Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija, YAMK sekä Uudistuvan teollisuuden asiantuntija, YAMK.


Työelämän muuttuvat tilanteet vaativat joustavaa ja ketterää reagointia koulutuskentältä. Lapin ammattikorkeakoulun Master Schoolissa seurataan tarkasti yhteiskunnan ja työelämän jatkuvasti päivittyviä osaamistarpeita. YAMK-koulutusten sisältöjä on jälleen kehitetty näihin tarpeisiin vastaamiseksi.

Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija YAMK-tutkinto on monialainen tutkinto, joka soveltuu organisaation tutkimus- tai kehittämistehtävissä työskenteleville henkilöille. Uudistuvan teollisuuden asiantuntija YAMK-tutkinto on tekniikan alan insinöörien jatkokoulutus teollisuuden tarpeisiin.

Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija


Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija YAMK-koulutuksella vahvistetaan organisaatioiden ja yhteisöjen ennakointi- ja kehittämisosaamista.

Koulutus antaa valmiudet ennakoida toimintaympäristön muutoksia, suunnata ja arvioida työelämän kehitystä sekä johtaa kehittämisprojekteja. Koulutus tuottaa osaamista myös monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa toimimiseen. 

Koulutuksesta vastaavan yliopettajan Sirkka Saranki-Rantakokon mukaan monialainen koulutus vahvistaa yritysten ennakointi- ja kehittämisosaamista:

- Koulutus soveltuu erinomaisesti organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville tai niistä kiinnostuneille henkilöille.

Uudistuvan teollisuuden asiantuntija


Uudistuvan teollisuuden asiantuntija YAMK-koulutuksessa keskitytään teollisuuden tuotantokokonaisuuksien hallintaan ja johtamiseen ottaen huomioon digitalisaation ja automatisaation asettamat vaatimukset toiminnalle. Teollisuuden kasvava automaatioaste luo tarpeita uudenlaiselle osaamiselle, jossa asiantuntijat kykenevät soveltamaan digitaalisia ratkaisuita eri toiminnoissa ja sitä kautta tehostamaan yrityksen toimintaa. Myös tekniikan alan yleinen kehitys kohti digitaalisia ja automaattisia ratkaisuita luo uusia osaamistarpeita, joihin koulutuksella vastataan. Koulutuksessa käsitellään myös teollisuuden digivihreän siirtymän teemoja, jotka ovat tärkeitä yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi.

- Tämä koulutus sopii erinomaisesti teollisuuden parissa työskenteleville insinööreille, jotka haluavat päivittää osaamistaan
digitalisaatiosta ja johtamisesta, kertoo  koulutuksesta vastaava yliopettaja Ari Pikkarainen.

 

Syksyn yhteishaku


Ylempiin AMK-tutkintoihin voi hakea syksyn yhteishaussa 31.8. – 14.9.2022. Haku tapahtuu Opintopolun kautta. Lapin ammattikorkeakoulusta syksyn yhteishaussa ovat mukana seuraavat YAMK-tutkintokoulutukset:

 

Ylemmät AMK-tutkinnot


Ylempiin AMK-tutkintoihin vaaditaan pohjakoulutuksena soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä, ja tutkinnon voit suorittaa 1,5–2 vuodessa töiden ohella.

Lapin AMK masterschool uutiskuva