kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Uusia YAMK-koulutuksia kevään yhteishakuun
23.2.2021 7:00

Uusia YAMK-koulutuksia kevään yhteishakuun

Olemme uudistaneet ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) tähtäävien koulutusten tarjontaa. Lisäksi tutkintomallia on muutettu niin, että opiskelija voi jatkossa päättää tutkintonsa sisällöstä entistä enemmän itse.


Lapin AMK ottaa ensi syksynä uusia opiskelijoita kymmeneen eri YAMK-koulutusohjelmaan, joista peräti kahdeksan on kokonaan tai osittain uusia. Kokonaan uusina alkavat liikunnan ja urheiluvalmennuksen ja kestävän tuotannon kehittämisen asiantuntijakoulutukset. Myös aiemmilta vuosilta tuttujen koulutusten sisältöjä on päivitetty vastaamaan paremmin eri elinkeinojen tulevia tarpeita.

Lapin AMKin YAMK-koulutustarjonta kevään 2021 yhteishaussa

Digiajan palvelujohtaminen

 • Tutkinto: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot

Digiajan sosiaalipalveluiden kehittäminen

 • Tutkinto: Geronomi YAMK ja Sosionomi YAMK
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot; lähiopetuspäiviä Kemissä

Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistäminen

 • Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot

Digital Business Management

 • Tutkinto: Tradenomi YAMK (MBA)
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot ja lähiviikko kerran lukukaudessa Torniossa

Innovatiivinen matkailualan johtaminen

 • Tutkinto: Restonomi YAMK
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot; lähiopetuspäiviä Rovaniemellä

Kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys

 • Tutkinto: Tradenomi YAMK
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot; lähiopetuspäiviä Rovaniemellä

Kestävän tuotannon kehittäminen

 • Tutkinto: Agrologi YAMK; Insinööri YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Tradenomi YAMK
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot

Liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntija

 • Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Liikunnanohjaaja
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot; lähiopetuspäiviä Rovaniemellä

Terveyspalvelujen johtaminen ja kehittäminen

 • Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot; lähiopetuspäiviä Rovaniemellä

Tiedolla johtamisen asiantuntija

 • Tutkinto: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK
 • Opiskelutapa: verkko-opinnot

Uusi tutkintomalli huomioi yksilölliset osaamistarpeet

YAMK-koulutuksiin hakeudutaan siinä vaiheessa, kun työkokemusta on jo kertynyt jonkin verran alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Maisteritason tutkintona YAMK mahdollistaa monelle urasiirtymät vaativampiin tehtäviin.

Lapin AMKissa ensi syksynä käyttöön otettava tutkintomalli huomioi aiempaa paremmin opiskelijan omat uranäkymät. Lähtökohtana on, että YAMK-opiskelija itse tietää, mihin suuntaan hänen kannattaa osaamistaan viedä ja minkälaista asiantuntijuutta häneltä edellytetään.

Oman osaamispolun rakentaminen käynnistyy heti opintojen alussa. Kaikille yhteisiä opintoja on vain kymmenen opintopisteen verran, minkä jälkeen opiskelija valitsee opintomoduuleita kiinnostuksensa mukaan. Käytännössä opiskelijat voivat siis räätälöidä itselleen sopivan, yksilöllisen tutkintokokonaisuuden.

Uusi tutkintomalli kehitettiin vuonna 2018 käynnistyneessä Lapin kehittäjäkoulu -hankkeessa.

Yhteisöllisempää verkko-opiskelua

Lapin AMKissa on jo vuosien ajan ollut käytössä verkko-opiskelua palveleva virtuaalikampus. Pitkien etäisyyksien Lapissa on verkkopedagoginen osaaminen osoittautunut menestystekijäksi, ja kehitystyön ansiosta on verkossa opiskelu nykyään varsin osallistavaa ja elämyksellistä.

Ensi syksynä alkavista YAMK-koulutuksista neljä on sellaisia, joissa tutkinto tehdään kokonaan verkossa. Yhteisöllinen verkko-opiskelu on pääosassa myös niissä ohjelmissa, joissa opiskelijat tapaavat säännöllisesti kampuksilla.

YAMK-opiskelijat ovat tyypillisesti työssäkäyviä aikuisia. Tämän vuoksi 1½ - 2 vuoden opinnot aikataulutetaan hyvissä ajoin, mikä helpottaa elämän ja ajankäytön suunnittelua. Ajankäytön suunnittelua helpottaa myös verkko-opintojen aiempi suurempi osuus.

Hakeminen

Suomenkielisiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa 17.- 31.3.2021 osoitteessa opintopolku.fi.

Englanninkieliseen MBA-ohjelmaan haetaan yhteishaun kansainvälisessä portaalissa osoitteessa studyinfo.fi vuosittain maaliskuussa.

Pääsyvaatimuksena YAMK-koulutuksiin on alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu koulutus, jonka Lapin AMK katsoo riittäväksi. Lisäksi hakijalla on oltava tutkinnon jälkeen hankittua, saman alan työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta.

Lisätietoja

www.lapinamk.fi/masterschool

Katso myös, mitä AMK-tutkintoon tähtääviä koulutuksia on mukana kevään yhteishaussa.Opettaja on selin ja seuraa kokousta tietokoneen näytöltä.