kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Uusi teollisuuden analyysimenetelmä ehkäisee talouden, tuotannon, ympäristön ja henkilöturvallisuuden riskejä
7.1.2016 14:00

Uusi teollisuuden analyysimenetelmä ehkäisee talouden, tuotannon, ympäristön ja henkilöturvallisuuden riskejä

Teollisuuden prosesseista löytyy lähes aina tuotannon ja ympäristön kannalta kriittinen kohta ja henkilöturvallisuuden kannalta vaarallisin paikka.


Kaivosteollisuuteen liitetyt ongelmat ovat tuttuja muillakin tuotannon aloilla. Näihin puuttuminen on mahdollista vain jos ne tunnistetaan.

Lapin AMKissa ideoitiin viime vuonna yhdessä Oulun yliopiston kanssa TPA-menetelmä eli tuotannon poikkeama-analyysi. TPA:ssa yhdistetään tunnetuimpien analyysimenetelmien parhaat ominaisuudet ja kuvaavimmat osatekijät yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

Teollisuudessa tehdään jo nyt runsaasti erilaisia analyysejä, joiden tarkoituksena on tunnistaa häiriö- ja poikkeamatilanteita tuotantoprosesseissa. Usein näiden menetelmien runsas kirjo sekä niiden heikohko käytettävyys ovat olleet esteenä niiden joustavalle käytölle.

- Nykyisillä analyysimenetelmillä ei kyetä riittävän helposti ja joustavasti analysoimaan ja tunnistamaan kaikkia häiriöön johtavia osatekijöitä yhdessä eikä yhteismitallisesti, kertoo hankkeen tarpeesta projektipäällikkö Arja Kotkansalo Lapin ammattikorkeakoululta.

Lapin ammattikorkeakoulun nyt käynnistämässä hankkeessa kehitetään tuotannon poikkeama-analyysi (TPA) kaikille teollisuuden aloille sopivaksi analyysimenetelmäksi, jolla voidaan tunnistaa sekä turvallisuuden, ympäristön että talouden kannalta kriittiset poikkeamat tuotantoprosesseissa. Samalla selvitetään TPA:n soveltuvuutta muille toimialoille.

Analyysin pohjalta sovitaan toimenpiteet kriittisiksi todettujen tapahtumien ehkäisemiseksi tai vähintäänkin vahinkojen minimoimiseksi. Näitä toimenpiteitä voivat olla ennakoivat mittaukset, tarkistukset, huollot tai jopa muutokset kyseiseen prosessinosaan.

TPA:n käytettävyyttä ja käyttökelpoisuutta tullaan kehittämään todellisissa prosessiympäristöissä erityisesti kaivannaisteollisuudessa ja mineraalien jalostuksessa sekä yhdyskuntatekniikan alalla. Kehitys- ja tutkimustyö toteutetaan laajoissa case-tutkimuksissa osallistujien prosesseissa.

Case-tutkimuksissa ovat mukana Agnico Eagle Kittilän kultakaivos, SMA Mineral Röyttän kalkkitehdas ja Kemin kaupungin tilapalvelu sekä Insinööritoimisto Suomen Unit.

Tutkimuksen tulokset ovat julkisia, joten yritykset voivat hyödyntää uutta osaamista vapaasti. Tulokset valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuussa 2018.

- Hankkeessa syntyvä osaaminen hyödyttää suoraan myös ammattikorkeakoulun insinöörikoulutusta ja luo edellytyksiä mahdollisten start-up yritysten syntymiselle, Arja Kotkansalo kuvaa tutkimuksesta koituvia lisähyötyjä.

TPA - Tuotannon poikkeama analyysi -hankkeesta vastaa AMKin Käynnissäpidon tutkimusryhmä. Hankkeen ohjauksessa ovat mukana muun muassa Agnico Eagle Finland Oy, Insinööritoimisto Suomen Unit Oy, Kemin kaupunki, SMA Mineral Oy ja Karimäki Coaching Oy. Hanketta osarahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.tuotannon poikkeama