kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uusi lukuvuosi käyntiin!
3.9.2018 9:00

Uusi lukuvuosi käyntiin!

Lapin ammattikorkeakoulussa aloittaa syyskuun alkupäivinä 1200 uutta opiskelijaa.


Reilu kolmannes opiskelijoista tekee nykyään tutkinnon pääasiassa verkko-opintoina, mutta 780 uutta opiskelijaa tulee elävöittämään kampuskaupunkien katukuvaa seuraavat 3-4 vuotta.

Perinteistä päiväopetusta järjestetään Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa. Uusista päiväopiskelijoista 480 aloittaa tutkinnon tavoittelun Rovaniemellä, 200 Kemissä ja 100 Torniossa. Reilut 60 prosenttia uusista opiskelijoista on kotoisin Lapista ja kymmenen prosenttia tulee ulkomailta. Oulun seudulta tulee opiskelijoita yhtä paljon kuin Kemi-Torniosta.

 

Sitoutunut opiskelija on onnellinen opiskelija

Lapin AMKissa käynnistettiin perusteellinen opetussuunnitelmien uudistustyö pian ammattikorkeakoulujen yhdistämisen jälkeen. Oppimisen keskiössä on opiskelijan oma motivaatio ja halu olla aktiviinen omaa oppimista ja tulevaisuutta koskevissa asioissa.

Opiskelusta ei ole ollut tarkoitus tehdä aiempaa helpompaa, vaan lisätä opiskelijan kokemusta sen mielekkyydestä. Uusi älyteknologia ja digitalisaatio näkyvät entistä enemmän oppimisen organisoinnissa.

Ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluu läheisesti myös käytännön taitojen oppiminen. Opiskelijoita valmennetaan jo opintojen aikana kohtaamaan työelämä, sen mahdollisuudet ja haasteet, jotta he olisivat valmistuessaan mahdollisimman valmiita myös tulevien työnantajiensa mielestä. Tämän takia opiskelijat tekevät paljon yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa osana opintojaan. Opettajan rooli on muuttunut entistä enemmän asiantuntijaksi, ohjaajaksi, tutoriksi, mentoriksi ja menetelmien kokeilijaksi.

Koulutilat muodonmuutoksessa Kemissä ja Rovaniemellä

Luentomuotoisesta opetuksesta on siirrytty yhä enemmän monimuotoisiin oppimisympäristöihin. Tätä varten ammattikorkeakoulussa järjestettiin Amkilla-tilaprojekti, jossa opiskelijat ja työntekijät pääsivät ideoimaan tiloja, niiden käyttöä ja viihtyisyyttä.

Tänä lukuvuonna suurimmat tilamuutokset tapahtuvat Kemissä, kun kaikki AMKin Kemin toiminnot muuttavat saman katon alle Kosmokseen. Hoito- ja vanhustyön koulutus muuttaa Meripuistokadun koulukiinteistöstä Kosmokseen vuoden kuluttua ja insinöörikoulutus saa mm. uuden älypajan. Kosmokseen pääsevät remontin jälkeen muuttamaan myös hallinnon työntekijät nykyisestä Lumikontien rakennuksesta.

Kosmos-talon peruskorjaus ja laajennus valmistui vuonna 2011, joten rakennus on hyvässä kunnossa entuudestaan. Tällä kertaa laajennusta tärkeämpää on parantaa tilojen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä.


Ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisia vietetään Torniossa ja Rovaniemellä 7. syyskuuta.

Lukuvuoden alkamisajankohdat Lapin AMKissa tarkemmin.Sosiaaliala aloitus 2018.JPG

Uudet sosionomiopiskelijat aloittivat lukuvuoden ensimmäisten joukossa maanantaina 3.9.Tuutorit sosiaaliala.JPG

Sosiaalialan opiskelijatuutorit vastaanottovalmiudessa.