kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Uusi älykkään automaation lisäkoulutus käynnistyy ensi vuoden alussa
18.6.2020 8:00

Uusi älykkään automaation lisäkoulutus käynnistyy ensi vuoden alussa

Täsmäkoulutuksella haetaan ratkaisuja teollisuuden automaatiotekniikan osaajapulaan Lapissa ja Pohjanmaan maakunnissa.


Suomessa investoidaan lähivuosien aikana lähes viisi miljardia euroa uusiin biojalostamoihin. Lapissa suunnitteilla olevia suurhankkeita ovat Kemijärven biotuotetehdas sekä investointipäätöstä odottava Metsä Groupin Kemin tehdas.

Osaajia tarvitaan myös Pohjanmaan akkuklusterissa ja Kemin ja Keski-Pohjanmaan kaivannaisteollisuudessa. Myös kaivokset Kittilässä ja Sodankylässä tarvitsevat toimintansa kehittämiseen teollisuuden automaation osaajia.

 

Perusteollisuus digitalisoituu vauhdilla

Yritykset investoivat nyt automaatiotason nostoon ja robotiikkaan, joten alan osaajia tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Myös tuotannon tekemisen tavat ovat murroksessa.

Suomen kilpailukyky perustuu korkeaan koulutukseen ja tuottavuutta parantavien innovaatioympäristöjen toimintaan. Koneiden ja automaation hyödyntäminen nojaa teollisuuden 4.0 megatrendeihin, robotiikkaan, tekoälyyn, data-analytiikkaan ja koneoppimiseen.

Viesti automaatio-osaajien pulasta pantiin huolestuneena merkille Lapin AMKissa ja Centria AMKissa. Älykkään automaation täsmäkoulutuksen keskeinen tavoite onkin varmistaa, että Lapin, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan automaatioalan yritykset ja automaatiota hyödyntävät yritykset saavat tarvitsemiansa automaatioalan osaajia.

 

Koulutus käyntiin ensi vuoden alussa

60 opintopisteen laajuisella koulutuksella halutaan osaltaan varmistaa suunnitteilla olevien kansallisesti merkittävien teollisuusinvestointien toteutumista kouluttamalla osaavaa työvoimaa erityisesti älykkään automaation alueelle.

Toisaalta koulutus tukee alueiden yritystoiminnan kasvua sekä työttömien ja työttömyysuhan alla olevien henkilöiden sijoittumista koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Lapin ammattikorkeakoulu ja Centria ammattikorkeakoulu ottavat kumpainenkin 25 opiskelijaa koulutukseen, joka alkaa 4.1.2021. Opintojen monimuotototeutus mahdollistaa sen, että opiskelija voi osallistua opetukseen kotipaikkakunnaltaan verkon välityksellä ja myös työn ohessa.

Koulutus on tarkoitettu Lapin, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden kone-, sähkö-, automaatio-, rakennus- ja LVI-insinööreille, jotka tarvitsevat työssään automaatio-osaamista tai haluavat suuntautua siihen.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös niitä, joilla on suoritettuna vähintään 180 opintopistettä tekniikan alalta ammattikorkeakoulussa.

 

Yritysten edustajat osallistuvat opetussuunnitelman tekemiseen

Koulutuksen viimekätisenä tavoitteena on tuottavuuden parantaminen, automaatio-osaamisen kasvattaminen sekä uusien teknologioiden ja digitalisaation myötä syntyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Koulutushankkeen myötä tavoitellaan myös yritysten ja ammattikorkeakoulujen välille vuorovaikutteista kumppanuutta, joka tukee yritysten kestävää kasvua ja uudistumista.

Koulutuksen mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lisämääräraha.

Ammattikorkeakoulujen hakemusta olivat puoltamassa muiden muassa Apex Automation Oy, Agnico-Eagle Finland Oy, Boliden, Kevitsa Mining Oy, Huld Oy, Kivioja Engineering Oy, Masser Oy, Metsä Fibre Oy, Metsä Board Oy, Outokumpu Chrome, Oy, Outokumpu Stainless Oy, Pihla-Group Oy, Stora Enso Oy ja Veitsiluoto Oy.


Lisätietoja

Jatkuvan oppimisen uudistusta kiritetään 91 koulutus- ja työllisyyshankkeella. Liki 31 miljoonaa jatkuvaan oppimiseen vauhdittamaan työllisyyttä, tasa-arvoa ja osaavan työvoiman saatavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.6.2020

Tiedustelut:
Osaamispäällikkö Jouko Isometsä
Lapin AMK
p. 044 478 0231
jouko.isometsa(ät)lapinamk.fiAutomaatio uutiskuva.jpg