kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Uudenaikainen johtaja on valmentaja
25.1.2022 10:00

Uudenaikainen johtaja on valmentaja

Henna Suhosen ja Marjo Innasen tekemä YAMK-opinnäytetyö osoittaa, että ketteryyden ymmärtäminen on avain menestykseen. Johtajan tulisi olla suunnannäyttäjä, joka mahdollistaa työssä onnistumisen.


Ketterässä organisaatiossa jaetaan vastuuta


Työssä tutkittiin, mikä lisää suomalaisen ICT-alan yrityksen, LapIT Oy:n asiantuntijoiden itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus lisää ketteryyttä ja tehostaa yrityksen toimintaa. Yritysten on oltava yhä muuntautumiskykyisempiä. Ketterät toimintatavat ja rakenteet luovat yrityksille keinoja menestyä muutoksessa, koska toimintaa uudistetaan jatkuvasti. Periaatteena on jatkuva kehittäminen.

 

Opinnäytetyön tulokset perustuvat keväällä 2021 tehtyihin haastatteluihin. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä kahdeksaa esihenkilöä, liiketoimintajohtajaa tai valmentajaa. Tulosten perusteella LapIT Oy:llä ei ollut aktiivisesti käytössään ketterän johtamisen keinoja. Yksi tunnistettu ongelma oli aikataulujen pettäminen. Resursoinnista nousi LapIT Oy:ssä yhdeksi esihenkilöiden tärkeäksi tehtäväksi.

Ketterä organisaatio on uudenaikainen


Ketterät toimintatavat ovat saaneet enemmän huomiota toimintaympäristön muuttuessa. Sen menetelmät painottuvat tekniikan alalle, mutta, ketteryyden ymmärtäminen yritysmaailmassa on tärkeää. Ketterässä organisaatiossa kannustetaan jakamaan osaamista ja kokeilemaan uutta. Kontrollia ei tarvita, vaan pohjalla on työntekijöiden kuuntelu, joka lisää sisäistä motivaatiota.

 

Lisätietoja: Marjo Innanen, Tradenomi YAMK, Digiajan palvelujohtamisen koulutusohjelma. marjo.innanen(a)gmail.com

Henna Suhonen, Tradenomi YAMK, Digiajan palvelujohtamisen koulutusohjelma. henna.suhonen(a)gmail.comPost it lappuja lasiseinällä. Nainen ja mies keskustelee niiden sisällöstä