kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / UAS Journal 4/14: teemana uusi työ ja työelämä
2.12.2014 10:00

UAS Journal 4/14: teemana uusi työ ja työelämä

AMK-lehti (eng. UAS Journal) on ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkojulkaisu, joka kertoo laajasti AMKien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta eri teemojen kautta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.


Vuoden 2014 viimeisessä numerossa tarkastellaan työelämän nopeasti muuttuvia osaamistarpeita, jotka heijastuvat välittömästi myös korkeakoulujen toimintaan. Teemanumero keskustelee ammattikorkeakoulujen keinoista uusiutua ja muuttua osana yhteiskuntaa sekä toimia tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Työelämän uudistamista tarkastellaan korkeakoulujen johtamisen, pedagogisen kehittämisen ja ketterän kokeilun sekä ylemmän ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden vahvistamisen näkökulmista.

Korkeakoulujen johtamisen tarkastelun keskiössä on unelma jatkuvasta, organisaatiolähtöisestä ja tarkoituksenmukaisesta osaamisen uudistamisesta. Mukana on myös Helena Kangastien ja Sirkka Saranki-Rantakokon artikkeli Moninaisuuden johtamisestako avain TKI-osaamisen kehittämiseen? Helena Kangastie on Lapin AMKin opetuksen kehittämisen koordinaattori ja Sirkka Saranki-Rantakokko TKI-osaajavalmennushankkeen koordinaattori

Pedagogisen kehittämisen ja ketterän kokeilun osion artikkeleissa puolestaan pohdiskellaan osuvasti onnistumisen avaimina työntekijöiden osallistamista innovaatiotoimintaan sekä ammattikorkeakoulujen ja työelämän toimijoiden tiiviistä yhteistyötä.

Ylempien tutkintojen kehittäminen ja työelämävastaavuuden parantaminen on duaalimallikeskustelun keskellä erityisen ajankohtainen haaste kaikille ammattikorkeakouluille.

Lue AMK-lehti osoitteessa www.uasjournal.fi.


UASjournal.PNG