kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Tyytyväisimmät tradenomit valmistuvat Lapin AMKista
11.3.2020 14:00

Tyytyväisimmät tradenomit valmistuvat Lapin AMKista

Valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat nostavat Lapin AMKin tavallista paremmaksi ammattikorkeakouluksi.


Lapin AMKista tradenomiksi vuonna 2019 valmistuneet ovat selvästi tyytyväisempiä opinahjoonsa kuin muista AMKeista samana vuonna valmistuneet. Insinööriopiskelijoistakin toiseksi tyytyväisimmät ovat valmistuneet Lapista.

Tiedot käyvät ilmi AVOP-kyselystä, joka on ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely. Kyselyssä opiskelijat arvioivat ja antavat palautetta ammattikorkeakoulustaan juuri ennen valmistumistaan.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Laaja kysely ei jätä kiveäkään kääntämättä. Tutkintoon valmistunut antaa ammattikorkeakoulustaan palautetta kaikkiaan 13 kysymysryhmässä. Näitä ovat opintojen sisältö, opetus, opiskelu, oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut, palaute ja arviointi, kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot, työelämäyhteydet, työelämäneuvonta, harjoittelu, opinnäytetyö ja opiskelutyytyväisyys.

 

AMK-tutkintoon valmistuneet

Kyselyyn vastasi viime vuoden aikana 897 Lapin ammattikorkeakoulusta AMK-tutkintoon valmistunutta.

Arviointiasteikolla 1–7 Lapin AMK sai keskiarvoksi 5.2 kun kaikkien ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen keskiarvo on 5.1. Lapin AMKissa tyytyväisimpiä olivat tradenomiopiskelijat (5.6). Tradenomiopiskelijoiden tyytyväisyys Lapin AMKiin on selvästi korkeammalla tasolla kuin valtakunnassa keskimäärin (5.2). Insinöörisopiskelijoistakin toiseksi tyytyväisimmät ovat valmistuneet Lapista (5.1).

Myönteisen palautteen arvoa lisää se, että erityisen tyytyväisiä liiketalouden ja tekniikan aloilla oltiin tärkeimpään tekijään eli opetukseen.

Taide- ja kulttuurialojen opiskelijat olivat vähiten tyytyväisiä sekä Lapin AMKissa että valtakunnallisissa tuloksissa (4.9).

Opetus on Suomessa korkeatasoista ja tasalaatuista. Vaihtelu kokonaisarvosanassa eri ammattikorkeakoulujen välillä on melko pientä. Kaikki mahtuvat kokonaisarvosanan osalta välille 4.8 – 5.3.


YAMK-tutkintoon valmistuneet

Kyselyyn vastasi 114 viime vuonna Lapin AMKista ylempään AMK-tutkintoon valmistunutta.

Arviointiasteikolla 1–7 Lapin AMK tässä vastaajajoukossa keskiarvoksi 5.6 kun kaikkien ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen keskiarvo on 5.4. Myös YAMK-tutkintoon valmistuneissa olivat kaupan ja hallinnon alalta valmistuneet kaikkein tyytyväisimpiä (5.8).

YAMKin osalta vaihtelu eri ammattikorkeakoulujen välillä on jonkin verran suurempaa kuin AMK-tutkinnoissa. AMKien kokonaisarvosanat vaihtelevat välillä 5.1–5.8.

Julkisiin tilastoihin voi tutustua Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx

Aiheesta aiemmin: Valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys korkeinta Lapin AMKissa. Lapin AMKin uutiset 2.3.2017.Läpsy.JPG