kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Tyytyväisimmät fysioterapeutit valmistuvat Rovaniemeltä
24.3.2022 7:00

Tyytyväisimmät fysioterapeutit valmistuvat Rovaniemeltä

Lähes kaikki eri amkeista valmistuvat opiskelijat vastaavat valtakunnalliseen opiskelijapalautekyselyyn. Lapin AMK sai vuonna 2021 fysioterapeuteiksi valmistuneilta maan parhaan palautteen.


Erityisen tyytyväisiä Rovaniemeltä valmistuneet ovat opintojen suunnitteluun, opinto-ohjaukseen ja opiskeluun yleensä. Oppimistilanteet koetaan osallistaviksi ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat opintoja eteenpäin vieviksi. Yhteistyö opettajien kanssa on luontevaa ja palautteen mukaan he myös huomioivat opiskelijat oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Yhteisöllinen opiskelutapa ja keskustelevuus ovat yhtenä tekijänä taustalla, kun omien esiintymisvalmiuksienkin koetaan karttuneen opintojen aikana paljon. Myös mahdollisuus ympärivuotiseen opiskeluun sai fysioterapeuttiopiskelijoilta kiitosta.

Valmistumisvaiheen opiskelijakysely eli AVOP-kysely on laaja. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat antavat siinä opinahjolleen arvosanan 1 – 7 väliltä sadan eri tekijän osalta. Kyselyssä kysytään opiskelijoiden tyytyväisyyttä opetukseen ja opiskeluun välittömästi liittyvien seikkojen lisäksi muun muassa oppimisympäristöistä, opiskelun tukipalveluista, kansainvälisyydestä ja työelämäyhteyksistä.

Lapin ammattikorkeakoulusta fysioterapeuteiksi valmistuneet antavat kaikissa kysymysryhmissä ammattikorkeakoululleen selvästi valtakunnallista keskiarvoa paremman arvosanan.

Tiedot käyvät ilmi Viivain Oy:n ammattikorkeakoululle tuottamasta raportista Opiskelijapalaute 2022 - Analyysi vuosien 2016–2021 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselystä (AVOP) Lapin ammattikorkeakoulun fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnossa. AVOP-kyselyn tulokset ovat avoimesti saatavilla Vipunen-portaalissa.

Lisätietoja

Osaamispäällikkö
Jaana Huovinen
p. 040 564 1942, jaana.huovinenät lapinamk piste fi.

Fysioterapian koulutus Lapin AMKissa, verkkosivu

Aiheeseen liittyvääKolme opiskelijaa pöydän ääressä ihmisluuranko takanaan.