kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Työpaikalle pitää voida tulla ja siellä täytyy olla hyvä olo
24.3.2023 12:00

Työpaikalle pitää voida tulla ja siellä täytyy olla hyvä olo

Otsikon lause kiteyttää koko Essi Hepolan YAMK-opinnäytetyön. Esteettömyys on rakennuksen fyysistä toimivuutta, mutta myös oikeanlaista asennetta, rekrytointiprosesseja ja viestinnän esteettömyyttä.


Essi Hepola teki YAMK-opinnäytetyönsä korkeakoulukonsernin esteettömyydestä ja saavutettavasta viestinnästä. Työ rajattiin liikunta- ja näkövammaisiin, jotka hyötyvät rakennusten esteettömyydestä eniten. Yhteiskunta pitäisi olla avoin kaikille, koska yhdenvertaisuus on moraalinen ja lainsäädännöllinen velvoitteemme. Invalidiliiton mukaan jokainen kohtaa elämässään toimintarajoitteita jossain vaiheessa.

Työn edetessä kävi selväksi, että korkeakoulukonsernilla on esteettömyysratkaisuja, mutta niitä ei ole täysimääräisesti hyödynnetty viestinnässä. Esteettömyysratkaisujen näkyminen ja niistä tiedottaminen vaikuttaa positiivisesti yrityksien ja organisaatioiden maineeseen. Opinnäytetyö antoi vinkkejä esteettömyyden saavutettavaan viestintään, koska vain oikeaan osoitteeseen kohdistettu tieto on vaikuttavaa ja voi parantaa tietämättömyydestä johtuvia ennakkoluuloja.

Estettömyyden keskeiset elementit

Työn tavoite oli tehdä esteettömyyssuunnitelma, joka on kartta lyhyimmästä esteettömästä reitistä keskeisiin pisteisiin ja henkilökunnan tiloihin. Esteettömyyssuunnitelma tehtiin Kemin toimipisteestä Lapin korkeakoulukonsernin verkkosivuille. Mallia voi soveltaa myös muissa toimitiloissa Torniossa ja Rovaniemellä. Toimiva suunnitelma edellyttää organisaatiolta esteettömyytensä miettimistä. Juuri ennakkotieto esteettömyydestä on sitä tarvitsevalle tärkeää.

Opinnäytetyö tehtiin laadullisena teemahaastatteluna. Vastaajina oli korkeakoulukonsernin asiantuntijoita, joilla oli työnsä puolesta hyvät edellytykset vastata kysymyksiin esteettömyydestä ja sen nykytilasta laadukkaasti. Opinnäytetyötä varten haastateltiin myös esteettömyyden konsulttiyhtiö Riesan henkilöstöä ammattimaisen kokemustieton saamiseksi. Kolme viidestä vastaajasta käyttää pyörätuolia. Saavutettavaan viestintään hyödynnettiin Eficoden saavuta# 2022 -verkkotapahtumaa.

Ennakkoluulot pitää saada kitkettyä

Työvoimapulan vuoksi myös osatyökykyiset pitäisi saada töihin. Tietämättömyys ja ennakkoluulot kulkevat käsi kädessä. Myös vammaisilla olisi subjektiivinen oikeus ehjään elämänkaareen; tyydyttämään tiedonjano, osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskuntaan ja syrjimättömään työelämään. Vammaiset olisivat suuri työvoimareservi, joka pitäisi saada käyttöön. Moni osatyökykyinen haluaa tehdä töitä, on hyvä siinä, sitoutunut työhönsä ja nauttii siitä.

Osatyökykyisistä ei saada helpotusta työvoimapulaamme ja heitä ei saada osaksi oppilaitostamme ja yhteiskuntaamme, elleivät tilat ole toimivat ja asenteet yhdenvertaiset vammattomien kanssa. Yhtenä työelämän mahdollistajana Hepola tutki empatiajohtamista ja monimuotoisuuden etuja ja haasteita. Työpaikalla pitäisi olla selkeät pelisäännöt kaikille. Pelisäännöt hyödyttävät jokaista työyhteisöä, mutta erityisen tärkeää niiden olemassaolo on monimuotoisessa työpaikassa.

Organisaation profiloituminen esteettömäksi

Esteettömyysdirektiivi piti ottaa nykyistä enemmän huomioon, koska se tulee lähiaikoina osaksi lakia, mutta opinnäytetyön aikana lopullinen versio sen velvoitteista oli myöhässä. Asiaa voidaan tutkia myöhemmin tarkemmin. Esteettömyyden laiminlyönnistä voi seurata sanktioita, mikä voi olla myös jatkotutkimuksen aiheena.

Sosiaalinen vastuullisuus, jonka osa esteettömyys on, on työelämän kehittämisen näkökulmasta merkittävä ja ajankohtainen. Vammainen voi olla hyvin koulutettu ja sitoutunut valinta työntekijäksi. Toiveena on, että opinnäytetyö kannustaa jokaista organisaatiota miettimään esteettömyyttä ja keinoja, miten sitä voisi mahdollisesti parantaa. Rakennuksessa pitää fyysisesti pystyä toimimaan omin voimia, ennen kuin voi hyvillä mielin sanoa; "Tervetuloa kaikki, organisaatiomme on esteetön".

Lisätietoja:
Essi Hepola
Essi.Hepola(at)edu.lapinamk.fi
Pyörätuolin merkki maalattuna asfalttiin