kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Tullin esimiehiä johdetaan valmentavalla otteella
22.4.2021 8:00

Tullin esimiehiä johdetaan valmentavalla otteella

Heikki Lauhamaa haastatteli YAMK-opinnäytettään varten tullitoimipaikkojen esimiehiä selvittääkseen, millaista esimiestyö Tullin pohjoisella maarajalla on ja miten sitä voisi kehittää.


Suomen ja Norjan välisen maarajan tullitoimipaikkojen esimiesten haastatteluista ilmeni, että esimiehet olivat hakeutuneet tehtäviinsä urakehityksen, monipuolisempien tehtävien ja paremman palkkauksen vuoksi. Haastateltavat kertoivat hyvän ja huonon johtamisen ominaispiirteitä. Hyvänä piirteenä mainittiin muun muassa transformatiivinen eli valmentavan johtamisen kannustava, vuorovaikutteinen ja uudistava johtamistyyli.

- Haastateltavat kertoivat kokeneensa omien esimiestensä noudattavan johtamistyössään pääasiassa hyviksi koettuja johtamismetodeja, Heikki Lauhamaa kertoo. Tästä saattoi päätellä, että johtaminen Tullissa koetaan hyväksi, vuorovaikutteiseksi toiminnaksi, jossa esimiehet tukevat alaisiaan.

Myös psykologisesti turvallisen työympäristön merkitys nousi esiin, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että esimiehet uskaltavat esittää johtamisketjussa omille esimiehilleen uudistavia ja toimintaa kehittäviä parannusehdotuksia.

Haastattelujen perusteella paljastui myös esimiehiä kuormittavia toimintamalleja. Esimiehet kertoivat virallisesta organisaatiokaaviosta poikkeavista johtamisketjun toimintamalleista.

- Epäviralliset toimintamallit, päivittämättömät toimenkuvat ja epäselvät sijaisjärjestelyt häiritsevät organisaation rakenteen mukaista toimintaa ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Ne aiheuttavat johtamisketjussa epätietoisuutta ja henkilöstölle tarpeetonta kuormittumista.

Tutkielmassaan Lauhamaa esittelee tutkittuun tietoon perustaen ratkaisunsa organisaatiokaavion selkeyttämiseksi ja toiminnan parantamiseksi. Toimenkuvia ja vastuita selkeyttämällä sekä selkeiden organisaatioroolien mukaisesti toimien esimiesten työ helpottuu ja työssä jaksaminen paranee.

Lisäksi opinnäytetyössä esitellään kehittämisehdotus tavoite- ja osaamiskeskusteluiden sisältöön, jotta kehityskeskusteluita voidaan ohjata asioiden hallinnasta vuorovaikutteisempaan ihmisten johtamiseen, erityisesti kauan samassa tehtävissä palvelleiden työntekijöiden kohdalla.

Lisätietoja:

Heikki Lauhamaa, tradenomi (ylempi amk), p. 0295 5200 (Tullin vaihde)

Tullin pohjoisen maarajan esimiestyön kehittäminen, Lauhamaa, Heikki. Lapin ammattikorkeakoulu. 2020
Tullin virkailijan selkä ja taustalla rekkoja.

Kuva: Tulli