kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Tulevaisuuskuvien Lappi – Lumen-lehden kevätnumero on ilmestynyt
27.4.2023 7:00

Tulevaisuuskuvien Lappi – Lumen-lehden kevätnumero on ilmestynyt

Verkkolehti Lumen suuntaa kevätnumerossaan katseen tulevaisuuteen, sen trendeihin ja aktiiviseen ennakointiin.


Lehti on vapaasti luettavissa osoitteessa www.lumenlehti.fi.

Ennakointi on paljon enemmän ja vaativampaa kuin arvaukseen perustuva ennustaminen. Ennakoinnissa tarkastellaan toimintaympäristöä erilaisista näkökulmista ja pyritään tunnistamaan ajassa liikkuvia megatrendejä, heikkoja signaaleja tai ’villejä kortteja’. Niiden avulla rakennetaan mahdollisia tulevaisuuskuvia: ei-toivottuja, todennäköisiä tai haluttuja. Tulevaisuuskuvia voidaan rakentaa eri toimialoille tai toiminnoille.

Numeron 2/2023 teemapäätoimittaja, yliopettaja Maarit Tihinen muistuttaa, että ennakointiosaamista on mahdollista kehittää ja opiskella, ja kysyy:

”Hyödynnämmekö kaikkea saatavilla olevaa ennakointitietoa päätöksenteossa? Kykenemmekö hyödyntämään aktiivisesti ennakointia siten, että rakennamme elinympäristöämme, Lappia, toivottujen tulevaisuuskuvien suuntaan; pienin askelin, vakaasti ja päämäärätietoisesti, mutta aktiivisesti ennakoiden?”

Kolumnistina teemanumerossa vierailee kestävän kehityksen asiantuntijana Lapin liitossa työskentelevä Hanna-Leena Pesonen. Kolumnissaan hän kuvaa kiehtovalla tavalla eurooppalaisen tulevaisuususkon syntyhistoriaa ja esittää väkevän vetoomuksen:

” Jälleen kerran meidän pitää muuttaa suhtautumistamme tulevaisuuteen: Kuten emme 1800-luvulla jääneet kaskenpolton ajalle emmekä sen ajan tulevaisuusajatteluun, emme myöskään tässä hetkessä saa jäädä fossiilitalouden ja resurssien ylikulutuksen aikaan. Emme saa jäädä tulevaisuusajatteluun, jossa emme usko muutoksen olevan enää mahdollista. Emme saa jäädä luodun talous- ja yhteiskuntamallin polkuriippuvuuteen: vaikka emme vielä ehkä osaa kuvitella millainen uusi ja toimiva, kestävä malli olisi tai miten se toteutetaan, ei se ole syy olla unelmoimatta paremmasta.”

Numerossa on kymmenkunta artikkelia, joissa ammattikorkeakoulun asiantuntijat kumppaneineen kertovat ennakoinnista ja ennakointitiedon soveltamisesta eri toimialojen kehittämishanketyössä. Artikkeleiden aiheet ulottuvat Lapin perinteisten toimialojen, poro- ja kotieläintalouden sekä matkailu- ja palvelualojen, lisäksi laajasti yhteiskunnan eri tasolle, kuten johtamiseen, muutoksen hallintaan, urasuunnitteluun, ikäihmisiin, digitaitoihin, hyvinvointiteknologiaosaamiseen ja luoviin aloihin.

Lumen

Lumen ilmestyy Lapin ammattikorkeakoulun julkaisemana verkkolehtenä kolme kertaa vuodessa. Jokaiselle numerolle valitaan erityisesti pohjoisen kannalta ajankohtainen teema. Lehdessä julkaistaan myös muita ajankohtaisia artikkeleita ammattikorkeakoulussa tehdystä asiantuntijatyöstä.

Teemoja käsitellään monipuolisesti eri tutkimusalojen ja elinkeinojen näkökulmasta. Artikkelit ovat usein ammattikorkeakoulun omien ja muualla toimivien asiantuntijoiden yhteistä tuotantoa. Jokaisessa teemanumerossa julkaistaan heti pääkirjoituksen jälkeen kolumni, jonka kirjoittajiksi kutsutaan tunnustettuja aiheen asiantuntija.

Lehden seuraava, tekoälyyn ja robotiikkaan painottuva numero ilmestyy 26.10.2023 ja sen päätoimittaa yliopettaja, TkT Heli Väätäjä. Tiedusteluihin vastaa lehden toimittaja, viestintäkoordinaattori Heli Lohi, lumenlehti(at)lapinamk.fi, p. 040 524 9836.Ruskanpunainen vaahteranlehti lumihangella ja teksti lumen.