kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Toni Kurvinen on vuoden alumni
5.10.2020 9:00

Toni Kurvinen on vuoden alumni

Lapin AMKin alumniviikko käynnistettiin juhlavasti Vuoden alumnin palkitsemisella.


Lapin ammattikorkeakoulu juhlistaa ammattikorkeakoulusta valmistuneita alumneja viettämällä Alumniviikkoa 5.-9.10.2020. Alumniviikko aloitettiin juhlavasti Lapin AMKin vuoden alumnin julkistamisella maanantaina. Vuoden alumniksi valittiin Arctic Connect yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja, insinööri Toni Kurvinen.

Vuoden alumnin tunnustuksen saaminen edellyttää, että ammattikorkeakoulusta valmistunut on omalla esimerkillään tukenut ammattikorkeakoulun toimintaa ja oman alansa kehitystä sekä toiminut aktiivisesti ammattikorkeakoulun kanssa.


Alumniyhteydestä on hyötyä yrityksen toiminnalleToni Kurvinen on tehnyt ammattikorkeakoulun kanssa aktiivista alumniyhteistyötä erityisesti tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen osalta jo vuodesta 2006 lähtien, jolloin hän valmistui itse tietotekniikan insinööriksi.

Alumniyhteistyöhön on kuulunut yritysesittelyitä opiskelijoille, opiskelijatoiminnan sponsorointia, koulutusyhteistyötä ja lukukausiprojekteja. Toni Kurvisen Arctic Connect yritys on tarjonnut opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita.

Arctic Connect on kansainvälinen yritys, joka toimii visuaalisen kommunikaation alalla ja tarjoaa edistyksellisiä viestintäratkaisuja asiakkailleen. Arctic Connect on oivallinen esimerkki rohkeasta yrittäjyydestä ja sopimuskumppanuudesta Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Toni näkee aktiivisen alumnitoiminnan yrityksen kannalta tärkeänä.

- Alueellisen näkökulman puolelta olen nähnyt sen, että yhteistyössä oppilaitoksen kanssa voidaan molemmin puolin tukea alueellista elinkeinoelämää niin, että ideaalitapauksessa tarjolle tulee työpaikkoja, jotta voi jäädä valmistumisen jälkeen tänne pohjoiseen.

Tietotekniikan ala on Tonin mukaan muuttunut. Nykyisin tarvitaan monialaisesti osaamista eri aloilta.

- Korkeakoulun opintokokonaisuudet ovat jalostuneet niin, että olemme voineet tehdä yhteistyötä opintojaksoilla, jolloin opiskelijoilla on ollut mahdollista jättää osaamisensa käyntikortteja meille yritykseen. Yrityksen kannalta meille on tullut erilaisia uusia näkökulmia meidän teknologiapainotteisiin hankkeisiin. Meidän oman kehitystoiminnan myötä tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön Lapin ammattikorkeakoulun kanssa, Toni jatkaa.

Toni Kurvisella on selkeä viesti kaikille Lapin ammattikorkeakoulun alumneille:

- Varsinkin näinä poikkeusaikoina positiivisuus ja avoimuus korostuvat entisestään ja sitä pitäisi kaikessa toiminnassa pitää yllä. Myös verkostoituminen on tärkeää, vaikka tämmöisenä aikana joudutaan etänä olemaankin. Yhteistyössä löydetään uusia mahdollisuuksia.

Vuoden alumnin Toni Kurvisen haastattelu Youtubessa.

Alumniviikon tapahtumat haastavat pitämään yhteyttä


Alumniviikon aikana alumneille järjestetään erilaisia tapahtumia kuten maksuttomia webinaareja verkossa. Lisäksi Lapin AMK haastaa kaikki valmistuneet järjestämään virtuaalisen luokkakokouksen, tapaamaan entisiä opiskelukavereitaan ja jakamaan tapaamisesta kuvia tai videoita somekanaviin hästägillä #lapinamkluokkakokous.

Alumniviikon aikana Lapin AMK kannustaa alumneja verkostoitumaan ja pitämään yhteyttä entisiin opiskelukavereihin.

Viisi vuotta sitten valmistuneet erityisen kiinnostuksen kohteina


Alumniviikolla nostetaan esille myös ammattikorkeakoulujen valtakunnallista uraseurantakyselyä, joka lähetetään tänä vuonna 2015 vuonna valmistuneille alumneille.

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuloksia käytetään ammattikorkeakouluissa opinto- ja uraohjaukseen sekä koulutusten kehittämiseen. Uraseurantakyselyllä kartoitetaan mm. opintojen työelämävastaavuutta, työssä vaadittavaa osaamista ja valmistuneiden urapolkuja. Viime vuoden uraseurantakyselyn tuloksia voi tarkastella Opetushallinnon Vipunen-palvelusta.

Lisätietoja

Lapin AMKin alumnitoiminnan verkkosivuilta.

Palvelupäällikkö Mirva Juntti
mirva.junttiharmaasähköposti.jpg
p. 0400 126 287

alumnipalkitseminen.jpgKuva vuoden alumnista Toni Kurvisesta