kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Toimiva verkosto ei synny julkilausumilla vaan toisiinsa luottavista ihmisistä
14.12.2017 7:00

Toimiva verkosto ei synny julkilausumilla vaan toisiinsa luottavista ihmisistä

Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti Lumen paneutuu vuoden viimeisessä numerossa verkostoissa tehtävään yhteistyöhön, sen edellytyksiin, haasteisiin ja voimaan.


Kolumnistina vierailee tällä kertaa Kemin Digipolis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka. Hän kirjoittaa:

” Teknologiakeskusta tai kampusaluetta voi kutsua organisaatioiden kokonaisuudeksi, joka on verkostojen solmukohta. Myös kehitysyhtiöitä sinällään kuvataan usein verkostojen solmukohdaksi. Verkostot ja solmut eivät ole toiminnan tarkoitus, mutta ne kuvastavat hyvin kehittämisen toimintamallia.” Ja jatkaa:

” Verkostojen maailma, sieltä nostettavissa olevat toimintamallit ovat niin kiehtovia, että ne voivat viedä mennessään. Tällöin riskinä on, että verkostoitumista toteutetaan verkostojen itsensä vuoksi. Sisällöt ja haluttu vaikuttavuus saattavat unohtua. Verkostot, verkostotoimintamallit ovatkin huono isäntä, mutta mahtavan kustannustehokas renki."

Numeron päätoimittaja on Lapin ammattikorkeakoulun Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan TKI-päällikkö, TkT Seppo Saari. Hänen mukaansa verkostot eivät synny virallisilla osapuolten allekirjoittamilla sopimuksilla, vaikka niitäkin tarvitaan. Oleellista on luottamus: luottamus ihmisiin, luottamus osaamiseen ja luottamus toisen osapuolen prosesseihin.

Lehden teema-artikkelissa ja puheenvuorossa verkostoteemaa käsitellään sekä teoreettisesta kehyksestä että käytännön katsauksina. Ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyöstä esitellään keissejä muiden muassa oppimisprojekteista ja ohjauspalveluista, alumnitoiminnasta, kaivostoiminnasta, testaus- ja tutkimuspalveluiden kehittämisestä, maahanmuuttajien kotouttamisesta, metsäalan yhteistyöstä, kestävästä rakentamisesta ja luovan alan mikroyritysten ja prosessiteollisuuden pk-yritysten kilpailukyvyn parantamisesta.

Muissa ajankohtaisissa asiantuntija-artikkeleissa käsitellään muun muassa sosiaalialan näyttöön perustuvia työkäytäntöjä Ruotsissa, hiilidioksidin talteenoton menetelmiä, pelisuunnittelua ja pelillistämistä ja biotalouden sivuvirtoja.

Lumen

Lumen on Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti, jonka jakaa pohjoista tietoa ja levittää arktista osaamista. Lehti on luettavissa osoitteessa www.lumenlehti.fi.

Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy huhtikuussa 2018 ja sen pääteemana on Oppinen ja opiskelu TK- ja työelämärajapinnassa. Numeron päätoimittaja on yliopettaja, FT Merja Koikkalainen.

Aiemmin ilmestyneet numerot
Numero 1/2015. Teemana Arktisuudesta elinvoimaa. Päätoimittaja rehtori Martti Lampela. Ilmestynyt 9.12.2015
Numero 1/2016. Teemana Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen. Päätoimittaja Seppo Saari. Ilmestynyt 28.4.2016
Numero 2/2016. Teemana Turvallisuusosaaminen. Päätoimittajana Merja Koikkalainen. Ilmestynyt 29.9.2016
Numero 3/2016. Teemana Etäisyyksien hallinta. Päätoimittaja Leena Viinamäki. Ilmestynyt 8.12.2016
Numero 1/2017. Teemana Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Päätoimittaja Marita Wahlroos. Ilmestynyt 27.4.2017
Numero 2/2017. Teemana Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen. Englanninkielinen. Päätoimittaja Esa Jauhola. Ilmestynyt 28.9.2017.

Lisätietoja

Lehden toimitussihteeri, viestintäkoordinaattori Heli Lohi (heli.lohi(ät)lapinamk.fi), puh 040 524 9836.lumen verkkolehti_logo neliö.jpg