kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Tiedolla johtamisen kehittäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan
24.5.2021 12:00

Tiedolla johtamisen kehittäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan

Lisääntyvä datan ja tiedon määrä haastaa yritykset kehittämään tiedolla johtamisen käytäntöjä. Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja, joka toimii kumppanuusmallissa. Kemijoki Oy:lle luotiin tutkimuksellisena kehittämistehtävänä toteutettuna opinnäytetyönä malli, jonka avulla voidaan kehittää tiedolla johtamista kumppanuustoiminnassa.


Tiedolla johtamisen malli rakennettiin siten, että se on yrityksestä ja toimialasta riippumaton. Luodun mallin avulla kehitettiin esimerkkitapauksena välppähäviöiden minimointiin liittyvää prosessia.

- Halusimme ymmärtää tiedolla johtamisen kokonaisuutta ja kehittää sitä kumppanuusmallissa. Opinnäytetyö muotoilee yhteiset käsitteet ja luo edellytyksiä sille, että kumppanuusmalli nousee seuraavalle tasolle, kommentoi strategia- ja kehitysjohtaja Sakke Rantala Kemijoki Oy:stä.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa tiedolla johtamista kumppanuusmallissa toimivassa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:ssä. Työn tavoitteena oli kehittää tiedolla johtamisen käytännöt osaksi yhtiön strategiaa. Esimerkkitapauksena käytettiin tiedolla johtamista välppähäviöiden minimointiin liittyen. Välppähäviöiden minimoiminen antoi tiedolla johtamisen mallille konkreettisen vertailukohdan, ja mallin avulla haluttiin jäsentää ja parantaa myös välppähäviöprosessia.

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi Kemijoki Oy:n tiedolla johtamisen malli, jota voidaan hyödyntää Kemijoki Oy:n ja kumppaniyritysten lisäksi myös muissa yrityksissä. Tiedolla johtamisen mallin perustana on seitsemän taustalla vaikuttavaa ja tiedolla johtamisen mahdollistavaa tekijää. Tekijät ovat lisääntyvä datan ja tiedon määrä, johtaminen, tavoitteet ja organisaatiokulttuuri, työkalut ja teknologiat, osaaminen ja kyvykkyys, tietoturva, yhteistyö- ja vuorovaikutus sekä sopimusrakenne.

Mallissa tiedolla johtaminen etenee vaiheittain yhdeksän vaiheen kautta. Alussa määritetään kysymys, tehtävä tai ongelma, johon haetaan ratkaisua. Eri vaiheiden jälkeen päädytään arviointivaiheeseen, jossa tarkastellaan prosessia, ja arvioidaan, miten on mennyt. Vaikka prosessi etenee vaiheittain, voi palata myös taaksepäin. Esimerkiksi, jos huomataan jonkin tarvittavan tiedon puuttuminen, voidaan palata askel tai useampi taaksepäin. Tiedolla johtamisen malli on yleinen, eli toimialasta ja yrityksestä riippumaton. Kun toimitaan mallin mukaisesti, tulee tiedolla johtamisen eri vaiheet käytyä läpi.

Tiedolla johtamisen malli luotiin kansainvälisistä ja kotimaisista tutkimuksista, kirjallisuudesta ja artikkeleista löytyneen tiedon sekä haastatteluiden ja omien johtopäätösten perusteella. Malli tukee Kemijoki Oy:n johtamista kumppanuustoiminnassa. Jotta tiedolla johtamiseen liittyvä osaaminen lisääntyy, käydään asiaa läpi Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden henkilöstön kanssa. Näin varmistetaan, että kaikilla on sama ymmärrys tiedolla johtamisen periaatteista. Mallia voidaan jatkossa hyödyntää kumppanuustoiminnassa, ja sitä voidaan soveltaa kumppaneiden kanssa yhdessä keskustellen.

Tiedustelut:
Helena Ylihurula, puh. 040 553 9659, helena.ylihurula(at)kemijoki.fi
Tiedolla johtamisen malli kumppanuusmallissa toimivassa vesivoimayhtiössä : Esimerkkitapaus välppähäviöiden minimoiminen


Kuvio 1. Kemijoki Oy:n tiedolla johtamisen malli (Ylihurula 2021)
Kuvio tiedolla johtamisesta