kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Tiedolla johtaminen työsuojeluvalvonnassa
13.3.2020 8:00

Tiedolla johtaminen työsuojeluvalvonnassa

Liisa Salmi tutki YAMK-opinnäytetyössään, onko tiedolla johtamista mahdollista hyödyntää työsuojeluvalvonnassa.


Työsuojeluviranomainen on ottanut käyttöön Tableau-datavisualisointiohjelman, jonka tarkoitus on kehittää työsuojeluvalvonnassa käytettävissä olevan tiedon saatavuutta, ymmärrettävyyttä sekä visuaalista esittämistä päätöksenteon tueksi.

Opinnäytetyössään Liisa Salmi selvitti, miten saadaan johdon ja esimiesten käyttöön kaikki hyödynnettävissä oleva tieto työsuojeluvalvonnassa käytettävistä tietojärjestelmistä järkevästi, ja miten tieto saadaan helposti tulkittaviksi visuaalisiksi raporteiksi Tableau-datavisualisointiohjelmalla.

Tavoitteena oli parantaa ja kehittää työsuojeluvalvonnan kohdentamista oikein ja oikeisiin toimialoihin sekä hyödyntää eri järjestelmistä saatavaa tietoa päätöksenteossa.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Työsuojeluviranomaiset voivat hyödyntää opinnäytetyön tuloksia vuosiraportoinnissa ja päivittäisessä päätöksenteossa työsuojeluvalvonnassa esimerkiksi kohdentamalla rakennusalan valvontaa maantieteellisesti oikeille alueille rakennustyön ennakkoilmoitusten perusteella.

Osan tutkimusta tuotettiin visuaalisia raporttimalleja, joiden toimivuutta testattiin käyttäjillä. Lisäksi haastateltiin raportoinnin parissa työskenteleviä asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Tulosten perusteella tiedolla johtamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkkaan raportointimallien ja tietolähteiden suunnitteluun; mitä tietoa halutaan saada ja mistä tiedosta on hyötyä työsuojeluvalvonnassa ja mikä on tiedon luotettavuus.

Tuloksista voitiin havaita myös, että työsuojeluvalvonnan tietojärjestelmän Veran integrointi Tableau-ohjelmaan on erityisen tärkeää sen sisältämien valvontatietojen takia.

Lisätietoja:

Opinnäytetyö: Tiedolla johtaminen työsuojeluvalvonnassa Tableau-datavisualisointiohjelmaa hyödyntäen. Liiketoimintaosaamisen johtaminen, Tradenomi YAMK. Lapin ammattikorkeakoulu

Liisa Salmi, tradenomi YAMK, p. 044-0333449, liisa.salmi(ät)avi.fiData analyysi tiedolla johtaminen uutiskuva.jpg