kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Tiedolla johtaminen SSAB kylmäoikaisukoneen ehkäisevässä kunnossapidossa
10.2.2023 14:00

Tiedolla johtaminen SSAB kylmäoikaisukoneen ehkäisevässä kunnossapidossa

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelija Mikko Krankkala tutki YAMK-opinnäytetyössään tiedolla johtamisen nykytilaa, haasteita ja mahdollisuuksia esimerkkitapauksena toimineen SSAB kylmäoikaisukoneen ehkäisevässä kunnossapidossa.


Opinnäytetyössä kartoitettiin tiedolla johtamisen nykytilaa, haasteita ja mahdollisuuksia esimerkkitapauksena toimineen kylmäoikaisukoneen ehkäisevässä kunnossapidossa. Esimerkkitapausta tutkimalla pyrittiin määrittelemään konkreettisia keinoja tiedolla johtamisen hyödyntämiseen ehkäisevässä kunnossapidossa. Ehkäisevän kunnossapidon kehityksellä ja todennettuun tietoon perustuvilla päätöksillä voidaan parantaa kohteiden elinjaksojen- ja resurssienhallintaa sekä kustannustehokkuutta, jotka ovat SSAB Europe Oy:lla jatkuvia kehityskohteita.

Kylmäoikaisukoneen ehkäisevässä kunnossapidossa tietoa tuotetaan, kerätään, jaetaan, analysoidaan ja hyödynnetään erilaisten järjestelmien ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen avulla. Haasteita kylmäoikaisukoneen ehkäisevän kunnossapidon tiedolla johtamiseen tunnistettiin aiheutuvan erityisesti kunnonvalvontajärjestelmän epävarmasta toiminnasta, puutteellisesta raportoinnista ja kohdetta kuluttavasta sekä vikojen havaitsemista vaikeuttavasta pölyisyydestä. Kunnonvalvontajärjestelmän-, raportoinnin- ja pölynpoiston toiminnan kehittämisellä, voidaan parantaa kylmäoikaisukoneen ehkäisevän kunnossapidon tiedolla johtamista ja tehdä entistä paremmin todennettuun tietoon perustuvia päätöksiä.

Tapaustutkimuksena toteutetussa opinnäytetyössä käytettiin triangulaatiomenetelmää, jossa yhdistettiin asiantuntijoiden teemahaastattelut sekä kunnossapidon tietojärjestelmän vikaantumisdata. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja data-aineisto Weibull-analyysin avulla. Käytetyillä menetelmillä tunnistettiin tiedolla johtamisen nykytila, haasteet ja mahdollisuudet ehkäisevässä kunnossapidossa ja saatiin määriteltyä useita konkreettisia kehitysehdotuksia. Tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä voidaan jatkossa hyödyntää vastaavasti muilla kohteilla ehkäisevän kunnossapidon kehityksessä.

- Mikon opinnäytetyössään käyttämät tutkimusmenetelmät olivat hyvin toisiaan tukevia. Erityisesti pidin kattavien haastattelujen perusteella ja tietojärjestelmän tietoa analysoimalla saatujen tulosten yhdistämisestä. Kahden erilaisen tutkimusmenetelmän tulokset tukevat hyvin toisiaan ja näiden pohjalta työssä on esitetty hyvin selkeitä ja konkreettisia parannusehdotuksia kohteen ehkäisevään kunnossapitoon. Olen vakuuttunut, että sekä kohteen kunnossapidon parissa työskentelevien työmotivaatio, että kohteen luotettavuus paranevat, kun toteutamme työssä esitetyt parannusehdotukset. Uusi, pian käyttöön otettava toiminnanohjausjärjestelmämme tarjoaa hyvät edellytykset kohteen ehkäisevän kunnossapidon parantamiseksi hyödyntäen tiedolla johtamista, toteaa työn ohjaajana toiminut SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan kunnossapitojohtaja Jarmo Valtokari.

Lisätietoja

Mikko Krankkala, p. 050 428 8589, mikko.krankkala@gmail.com
Opinnäytetyön osoite https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302021984
Kuvituskuva