kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Teollisuuden materiaalit: Lapin AMK ja Oulun yliopisto materiaalitutkimuksen ja -opetuksen yhteistyössä
26.3.2018 9:10

Teollisuuden materiaalit: Lapin AMK ja Oulun yliopisto materiaalitutkimuksen ja -opetuksen yhteistyössä

Ammattikorkeakoulun materiaalien käyttettävyyden TKI-ryhmä (ASM) ja Oulun yliopiston materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikkö ovat sopineet T&K- ja opetusyhteistyöstä.


Yhteistyöstä sovittiin osaamisalajohtaja Hannu Kähkölän ja professori Jukka Kömin viime vuonna käymissä neuvotteluissa.

ASM-ryhmän vetäjä, DI Rauno Toppilan mukaan yhteistyö mahdollistaa sen, että vaativissa materiaalikysymyksissä ASM-ryhmällä on käytössään maailmanluokkaa edustavan yliopistoyksikön fysikaalisen metallurgian osaaminen ja Lapin AMKin omia resursseja täydentävä laitekanta.

- Toisaalta olemme olleet hyvänä apuna yliopistolle tehdessämme erilaisia teräksiin liittyviä testauksia täällä Kemissä. Voimme tarjota tätä kokonaisuutta nyt myös bio- ja kiertotalouden prosessien materiaalinvalintaan liittyvien kysymysten sekä yleisemminkin tuotantoprosessien käyttövarmuutta heikentävien materiaalivaurioiden niin kutsuttujen juurisyiden selvittämiseen.

Juurisyyanalyysiin liittyviä selvityksiä tehdään yhdessä Lapin AMKin Käynnissäpidon TKI-ryhmän kanssa.

Opetusyhteistyö on realisoitunut jo kahtena syksynä monimuoto-opetuksena läpiviedyssä hitsaustekniikan opintojaksossa. Opettajina ovat toimineet Lapin AMKin lehtori, DI Mari-Selina Kantanen ja yliopettaja, TkL, IWE Timo Kauppi.

Yhteistyö on konkretisoitunut myös Oulun yliopistossa diplomi-insinööriksi opiskelevan Renata Latypovan opinnoissa. Hän on tehnyt diplomityöhönsä ”Fast SCC testing method for high strength steels” liittyneet metallografiset tutkimukset Kemissä tammi-helmikuussa.

- Olin yllättynyt siitä kuinka korkealaatuiset ja käyttäjäystävälliset mikroskoopit Kemissä on. Sain arvokasta tietoa lujien terästen jännityskorroosion ydintymismekanismista Kemin käänteis- ja FESEM -mikroskoopeilla, Renata Latypova kuvailee tutkimusrupeamaansa Compus-talon laboratorioissa.

Lapin AMKin laboratorioiden korkealaatuisen laitekannan hankinnan ja osaamisen kasvattamisen ovat mahdollistaneet julkisesti rahoitetut hankkeet. EAKR (Lapin liitto), ESR (ELY-keskus) ja TEKES-hankkeita on viety viimeisen kymmenen vuoden aikana viisitoista, ja niiden yhteenlaskettu budjetti on ollut lähes 6,5 miljoonaa euroa. Hankkeisiin on osallistunut lähes 100 yritystä eri puolilta Suomea.

Lisätietoja
ASM-tutkimusryhmän vetäjä Rauno Toppila, rauno.toppila(ät)lapinamk.fi, 050 310 9542
ASM-tutkimusryhmän verkkosivu: http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Kehittamisymparistot/Arctic-Steel-and-Mining Timo Renata Rane net.jpg

Oululaisen Renata Latypovan työrupeama Kemin laboratoriossa jatkuu heti DI-tutkinnon jälkeen väitöskirjaopiskelijana. Vasemmalla Timo Kauppi ja oikealla Rauno Toppila.