kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Tehokkaat työskentelytavat ovat myös henkilöstön etu
30.11.2015 10:00

Tehokkaat työskentelytavat ovat myös henkilöstön etu

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat Tanja Pyhäjärvi ja Susanna Vilander ovat monialaisissa opinnäytetöissään kiinnittäneet huomiota työn organisointiin Lapissa toimivissa organisaatioissa.


Pyhäjärvi on uudistanut opinnäytetyössään Muoniossa vuosittain järjestettävän Lapponia-hiihtotapahtuman suunnitteluvaiheen johtamiskäytäntöjä Lapponia Hiihto ry:n ja Lapland Hotels Oy:n toimeksiantona. Vilander puolestaan on tarkastellut Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön erikoisruokavalioannosten valmistuksessa esiin nousevia haasteita.

Pyhäjärven ja Vilanderin kehittämistöiden ansiosta toimeksiantajaorganisaatiot ovat kohdistaneet katseensa nykyisen työn tekemisen toimintatapoihin. Vilander on opinnäytetyössään kuvannut erikoisruokavalioiden tuotantoprosessia. Palvelupäällikkö Marja-Kaisa Huotarisen mielestä prosessin visuaalisesti näkyväksi tekeminen on lisännyt merkittävästi ymmärrystä työn suorittamisen haastavista osista. Vilander olettaa, että tunnistettuihin haasteisiin puuttumalla voidaan kehittämisen avulla luoda tuotantoprosessi toimivammaksi ja kannattavammaksi.

- Ruokapalvelun hyöty opinnäytetyöstä on erikoisruokavalioprosessin kehittyminen talouden, henkilöstön ja asiakkaiden saaman laadun näkökulmasta”, kertoo palvelupäällikkö Marja-Kaisa Huotarinen.

Lapponia Hiihto ry:n puheenjohtaja Tomi Kuosmanen on tyytyväinen opinnäytetyön myötä syntyneeseen kehittämiseen ja kehittämisen oheen syntyneisiin sivutoimenpiteisiin.

- Uskomme tavoittavamme entistä paremmin nuoret ja perheet uusien hiihtotuotteiden myötä. Muun muassa tapahtuman markkinointi ja some-näkyvyys ovat parantuneet merkittävästi aiemmasta,  Tomi Kuosmanen kommentoi.

Pyhäjärven mukaan toimintatapojen uudistaminen on selkiyttänyt tapahtuman suunnitteluvaiheeseen liittyviä toimintoja ja karsinut pois työn päällekkäisyyksiä.

- Selkeät vastuut ja yhteiset tavoitteet heijastuvat tapahtuman osallistujiin: nyt aikaa jää enemmän keskittyä asiakaslähtöisyyteen, iloitsee Pyhäjärvi.

Pyhäjärven ja Vilanderin mukaan työn tekemisen uudistaminen on havaittavissa käytännön työssä lisääntyneenä hyvinvointina. Toimenkuvien täsmentäminen, ongelmakohtien korjaaminen, työtehtävien jakaminen sekä toimintatapojen uudistaminen ovat keinoja motivoitua työhön sekä lisätä työtä tekevien henkilöiden jaksamista alati kiihtyvätahtisemmassa työelämässä.

Kun työn tehokkuus ja henkilöstön jaksaminen paranevat, vähenee työn kuormittavuus, mikä puolestaan heijastuu myös asiakkaisiin ja sidosryhmiin positiivisesti.

Lisätietoja:
Lapponia-hiihdon kehittäminen: Tanja Pyhäjärvi puh. 050-598 4223, Tomi Kuosmanen puh. 0400-694 639, Ari Vuorentausta puh. 0400-419 896
Erikoisruokavalioiden tuotantoprosessin kehittäminen: Susanna Vilander puh. 040-775 2044, Marja-Kaisa Huotarinen puh. 040-740 0512Susanna Vilander.jpg

Keittiömestarit Sami Kukkala ja Teija Portti vastaavat Rovaniemellä toimivan Kairatien monitoimikeittiön erikoisruokavalioista. (Kuva Susanna Vilander)Omakuva Vilander (vas.)  Pyhäjärvi (oik.jpg

Susanna Vilander ja Tanja Pyhäjärvi