kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Tänä vuonna erityissatsaus insinöörien jatko- ja lisäkoulutuksiin
13.3.2018 9:40

Tänä vuonna erityissatsaus insinöörien jatko- ja lisäkoulutuksiin

Pohjoinen teollisuus kasvaa ja monipuolistuu. Lapin AMKissa on tänä vuonna enemmän insinööreille suunnattuja lisä- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin.


Insinööri- tai insinööri AMK-tutkinnon jälkeen voi opiskella joko ylemmän AMK–tutkinnon, osallistua muuntokoulutukseen tai hankkia lisäosaamista erikoistumiskoulutuksella.

Neljä vaihtoehtoa Insinööri YAMK-tutkintoon

Insinöörin ylempi AMK (YAMK) -tutkinto keskittyy johtamiseen, esimiestyöhön ja työelämän kehittämisen menetelmiin. Myös opinnäytetyö on luonteeltaan oman työnantajan tai muun organisaation toimintaa palveleva kehittämistyö.

YAMK-tutkinnot ovat ammattikorkeakouluissa suoritettavia maisteritutkintoja. Opiskelussa ja opetuksessa hyödynnetään uusimpia verkkopedagogisia välineitä ja -ohjausta, minkä vuoksi opiskelu ei ole samaan tapaan ajasta ja paikasta riippuvaista kuin saliluentojen varaan rakennettu yliopisto-opiskelu. Opiskelupaikan voi valita itse, kunhan tietokone ja verkkoyhteydet ovat kunnossa. Tutkinto suoritetaankin usein työn ohessa.

Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joissa opiskelua ohjataan aktiivisesti.

Opintoihin voi hakeutua, kun on tehnyt insinööritutkinnon jälkeen alan töitä vähintään kolmen vuoden ajan. Haku on avoinna 14.−28.3.2018 osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeet järjestetään toukokuussa ja opiskelijavalinnan tulokset ovat selvillä 28.6. mennessä.

Insinööri YAMK-tutkinnon laajuus on 60. Kokopäiväisesti opiskellen opinnot kestävät vuodesta kahteen vuoteen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan työ- ja elämäntilanne.

Erityisesti insinööreille tarkoitettuja YAMK-koulutuksia on Lapin ammattikorkeakoulussa kaksi:

  • Teollisuuden verkostojohtaminen. Lähiopetus järjestetään Kemissä. Tähtäimessä ovat organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn parantaminen: verkottumisosaamista, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet, resurssiosaaminen, kestävä liiketoiminta ja yrittäjämäinen toimintatapa.
  • Teknologiaosaamisen johtaminen. Lähiopetus järjestetään Rovaniemellä. Tähtäimessä kasvu ja muutosvalmiudet: johtamisen asiantuntijuus, tietojohtaminen, tuotekehitystoimintojen kehittäminen, teknologisen, osaamisen tarpeen arvioinnit ja innovaatioprosessien johtaminen.

Lisäksi insinööri AMK-tutkinnolla voi hakea tekemään ylempää tutkintoa kahdessa muussakin koulutusohjelmassa:

  • Luonnonvarojen älykäs johtaminen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti agrologeille ja metsätalousinsinööreille, mutta voi soveltua myös metsäsektorilla työskenteleville muille insinööreille. Lähiopetus järjestetään Rovaniemellä.
  • Digiajan palvelujohtaminen on monialainen ja kokonaan virtuaalinen YAMK-koulutusohjelma. Koulutuksessa keskitytään verkostoituvan palvelutalouden ja hajautettujen työympäristöjen johtamiseen ja työelämän kehittämiseen.

YAMK-opiskelu on maksutonta.

Muuntokoulutukset insinööreille

Muuntokoulutusten ideana on suuntautua uudelleen. Lapin ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä kaksi muuntokoulutusta:

Myös muuntokoulutuksissa opetus ja opiskelu on suunniteltu sitä silmällä pitäen, että osallistujat ovat työssäkäyviä. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Opiskelu muuntokoulutuksissa on maksutonta.

Erikoistumiskoulutus

Lapin ammattikorkeakoulu käynnistää yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa ensi syksynä uuden Biotalouden erikoistumiskoulutuksen.

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat sekä biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet.

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Opiskelumaksu on 900 euroa.

Lyhytkoulutukset

Lyhytkursseja tarjotaan sekä Avoimen AMKin opintoina että osana teollisuuden ja luonnonvarasektorin tarpeisiin suunniteltua henkilöstökoulutustarjontaa. Lyhytkoulutukset ovat aina maksullisia, joskin varsin kohtuuhintaisia.Vain insinööreille .jpg