Hemsida / sv / Om oss / Nyheter / Sveriges och Finlands utmaningar och möjligheter är desamma i norr
4.9.2017 13:00

Sveriges och Finlands utmaningar och möjligheter är desamma i norr

Helene Hellmark-Knutsson, Sveriges minister för högre utbildning och forskning, besökte Lapplands Yrkeshögskola.


Den 30 augusti gjorde ministern med delegation ett kort besök på Minerva i Torneå som en del av sin besöksresa i Norrbotten.

I ministerns delegation ingick även kommunalråd Peter Waara och tillväxtchef Peter Juntti från Haparanda kommun samt ministerns pressekreterare Jens Petersen. Värdar för besöket var vicerektor Reijo Tolppi, kompetensområdeschef Leena Alalääkkölä, servicechef Mirva Juntti och utbildningschef Sari Mattinen.

Norra Sverige och Norra Finland tampas med likadana utmaningar. Arbete och utkomst samt utbildning av hög kvalitet står till buds, men detta till trots lockas inte boende eller studenter från övriga landet till dessa områden. Norra Sverige plågas i detta nu särskilt av en brist på högskoleutbildad arbetskraft. Nativiteten är också på en låg nivå i Lappland.

Enligt Helene Hellmark-Knutsson eftersöker Sveriges regering sätt att öka studentutbytet mellan de nordiska länderna. Även i detta står länderna inför samma utmaning: finska och svenska studenter är över huvud taget inte särskilt villiga att åka som utbytesstudenter till utlandet under sin studietid.

Peter Waara anser att vi nu behöver gemensamma insatser, så att också tröskeln att korsa gränsen av studieskäl ska bli lägre. Arbetsmarknaden har redan länge fungerat gränsöverskridande, vilket också forskningsarbetet har gjort, men det finns ännu utrymme för förbättring vad gäller utbildning. Lapplands Yrkeshögskola idkar mycket forsknings- och utvecklingssamarbete med Luleå unversitet. Samarbetet har en lång och givande historia.

Bakgrunden till utmaningarna kan vara att man på svenska sidan inte vet tillräckligt mycket om Lapplands Yrkeshögskola och dess internationella utbildningsprogram. Enligt Mirva Juntti kan den svenska sinnebilden av finländsk skolgång vara ett hinder. Även i Sverige är man medveten om den höga nivån inom finländsk utbildning, vilket har lett till en sinnebild om att det är särskilt krävande eller svårt att studera i Finland.

Helene Hellmark-Knutsson vill således nu ta reda på vad som hindrar ungdomar från att studera över gränserna och därefter bjuda in olika aktörer till att med gemensamma krafter eliminera dessa hinder. Reijo Tolppi berättar att man på Lapplands Yrkeshögskola redan har planer för innevarande höst att förbättra samarbetet med de svenska kontakterna. Ministerbesöket inträffade således vid bästa möjliga tidpunkt ur yrkeshögskolans synvinkel.

Minister Hellmark-Knutsson hann även träffa lärare och studerande vid Minerva. Se här för fler bilder.Helene Hellmark Knutson I.jpgVår hemsida använder cookies, läs mer. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. [Jag forstär]
OK