kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Suomi on sata ja hyvää puuta
29.9.2017 8:00

Suomi on sata ja hyvää puuta

Kuulaana syyspäivänä Hirvaan Ala-Vinsanselän alueella järjestettiin Suomi 100 -juhlavuoden metsänviljelytempaus.


Lapin ammattikorkeakoulun toisen vuoden metsätalousinsinööriopiskelijat istuttivat metsänuudistuskohteelle Suomi 100 -teeman mukaisesti noin sata tainta opiskelijaa kohden. Tempaus toimi samalla opiskelijoiden metsänviljelyharjoituksena.

Metsikkökuvio on osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opetusmetsää. Tulevaisuudessa sitä tullaan hyödyntämään muun muassa metsänhoidon opetuksessa kun arvioidaan uudistamistoimenpiteiden, puuston tiheyden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia puuston kasvuun ja laatuun.

Edellisen kerran vastaavan kaltainen ”muistometsikkö” perustettiin noin 70 vuotta sitten Hirvaan Kuusikkoselkään ja se alkaa jo lähennellä päätehakkuuikää.

Metsikkökuviolle istutettiin erilaista taimimateriaalia, joista yksi on paikallista ja loput kaksi jalostettua siemenviljelysalkuperää. Myöhemmin voidaan vertailla toisiina jalostettujen ja paikallista alkuperää olevien taimien kasvua. Ilmaston muuttuessa voi eteläisemmillä siemenviljelyksillä tuotettu taimi olla tuottavampi mutta riskialttiimpi vaihtoehto.

Kohteella tehtiin yhteistyötä Lapin ammattiopiston ja Luken kanssa. Lapin ammattiopiston opiskelijat ovat tehneet kuviolle päätehakkuun ja maanmuokkauksen, ja Luke tutkii omalla viljelylohkollaan samoja teemoja hieman toisenlaisesta tutkimusasetelmasta.Metsänistutus Anne Saloniemi.jpg

Istutukseen osallistuneita metsätalouden opiskelijoita. Kuva: Anne Saloniemi