kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Suomella etulyöntiasema teollisen mobiili- ja internet-teknologian kehittämisessä
19.9.2014 13:00

Suomella etulyöntiasema teollisen mobiili- ja internet-teknologian kehittämisessä

FIMECCin koordinoima S-STEP-tutkimusohjelma on juuri saanut myönteisen rahoituspäätöksen Tekesistä. Lapin AMK:n teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala on mukana ohjelmassa.


Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 25 miljoonaa euroa, josta tutkimuslaitosten osuus on noin vajaa 12 miljoonaa.

S-STEP ohjelma osuu kahden merkittävän megatrendin risteyskohtaan. Samalla kun teollisen palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa, kehittyy myös teollinen internet, joka yhdistää yhä enemmän tietotekniikkaa ja tiedonsiirtotekniikkaa tuotantolaitteisiin. Näiden trendien yhdistäminen voi merkitä Suomen teollisuudelle ja viennille huomattavaa etulyöntiasemaa.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen riippuu kuitenkin siitä miten näiden trendien yhdistämiseen liittyvät teknologiset ja tieteelliset ongelmat kyetään ratkaisemaan. Juuri tämä on S-STEP-ohjelman ydin ja sillä on selkeä tavoite: kehittää teollista internet-teknologiaa, joka mahdollistaa parhaat palvelut Suomalaiselle teollisuudelle.

Lapin AMK:sta ohjelmaan osallistuu Käynnissäpidon tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on kehittää yhteistyössä tutkimus- ja yrityspartnereiden kanssa älykästä mobiililaitetta käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön työn tueksi.

Älykkään mobiililaitteen avulla kunnossapitohenkilö saa suoraan kentältä juuri niitä tietoja, joita hän työtehtävänsä suorittamiseen tarvitsee.

- Voidaan sanoa, että mobiililaitteen käyttöliittymä toimii rajapintana ihmisen ja teollisen internetin välillä, toisin sanoen mobiililaite yhdistää ihmisen tuotantolaitteisiin, tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin entistä helpommin ja tehokkaammin. Tämä mahdollistaa kunnossapitopalvelujen kehittämisen vastaamaan yhä paremmin teollisuuden tarpeita, toteaa hankkeessa työskentelevä projekti-insinööri Ville Rauhala.

Nelivuotisessa S-STEP-ohjelmassa on mukana 21 yritystä Suomesta. Lisäksi tutkimustahoina ovat Aalto yliopisto, Lapin AMK, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Novia Yrkeshögskolan, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

- Meitä lähin partneri on Vaasasta ja yrityspartnerimme on Jyväskylästä. Aluekehitys ei valitettavasti suoraan toteudu, koska maakunnasta ei löytynyt mukaan lähtijöitä. Yhteydet ja osaaminen toki kasvavat hankkeessa ja niitä käytetään alueen yritysten ja opetuksen hyväksi, kertoo Lapin AMKin Tekniikan ja luonnonvara-alojen TKI-päällikkö Seppo Saari.

Tämän lisäksi Lapin AMKin Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä on mukana kahdessa muussa SHOK-ohjelmassa Ruukin (SSAB:n) tutkimusalihankkijana.

- Lisäksi pyrimme mukaan ICT- ja rakennetun ympäristön SHOK-ohjelmiin, Seppo Saari paljastaa.

xxx

FIMECC Oy on innovaatioyritys, joka yhdistää teollisuuden näkemyksen tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteistä ja tutkimuslaitosten tutkimusosaamisen. FIMECCin kone- ja metalliteollisuutta uudistava ja digitalisoiva tutkimusvolyymi on 430 miljoonaa euroa, ohjelmissa on mukana lähes 200 organisaatiota ja yli 2 200 henkilöä. FIMECCin vuorovaikutteiset työtilat eli FIMECC Factoryt sijaitsevat Tampereella, Turussa ja Aachenissa.Gruppo I vaaka net.jpg

Käynnissäpidon tutkimusryhmään kuuluvat ryhmän vetäjä Aslak Siimes (vas.) ja projekti-insinöörit Ville Rauhala, Jaana Tarvainen, Leena Parkkila, Arja Kotkansalo sekä Antti Niemelä ja Juha Valtonen (eivät kuvassa).