kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Soveltava tutkimus ja yrityksille tehtävä kehittämistyö ovat ammattikorkeakoulujen juttu
15.6.2018 9:00

Soveltava tutkimus ja yrityksille tehtävä kehittämistyö ovat ammattikorkeakoulujen juttu

Ammattikorkeakoulut saivat viime vuonna ulkopuolista rahoitusta 95 miljoonaa euroa yhteensä 2250 hankkeeseen.


-Yritysten ja työpaikkojen kanssa tehtävät kehittämishankkeet, soveltava tutkimus ja tuotekehitys ovat kovassa kasvussa, kertoo varapuheenjohtaja Petri Raivo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta.

Ulkopuolinen rahoitus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) kasvoi koko maassa 25 prosenttia ja hankkeisiin osallistuvien kumppaneiden määrä 50 prosenttia vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna.  Ulkopuolisesta rahoituksesta vajaa puolet, 45 miljoonaa euroa, tuli EU:n rakennerahastoista.

Ammattikorkeakouluilla oli hankkeissa mukana 13 000 ulkopuolista kumppania, joista yli puolet oli yrityksiä. Yhteistyötä tehdään erityisesti pk-yritysten kanssa. Alueellisesti kattava ammattikorkeakouluverkko tavoittaa ne hyvin.

AMK TKI tunnuslukuja infograafi.JPG

Ammattikorkeakoulujen rehtoreiden neuvosto Arene on kerännyt ammattikorkeakouluilta tiedot vuoden 2017 tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) toteutumista. Kuva: Arene

 

Myös Lapin ammattikorkeakoulussa viime vuosi oli kaikilla TKI-mittareilla edellisvuotta parempi ja kasvuvauhti noudattaa valtakunnallista trendiä.

Ulkoista rahoitusta Lapin AMK sai viime vuonna soveltavaan tutkimukseen ja kehittämistyöhön 6,5 miljoonaa euroa, mikä on yli miljoonan enemmän kuin vuotta aiemmin.

Viime vuoden aikana AMKissa oli käynnissä yhteensä 132 hanketta, joista 16 prosenttia oli kansainvälisiä.

Hankkeissa työskenteli yhteensä peräti 232 ihmistä, mikä on yli puolet ammattikorkeakoulun henkilöstömäärästä. Henkilötyövuosia TKI-tehtävissä kertyi 124. Ero selittyy sillä, että opetushenkilöstöä toimii usein osa-aikaisesti hankkeissa ja toisaalta TKI-ryhmien tutkijat osallistuvat opetukseen.

Rehtori Riitta Rissasen mukaan Lapin AMK on valtakunnallisesti tarkasteltuna varsin TKI-intensiivinen ammattikorkeakoulu.

- Meille on erittäin tärkeää, että Lapin kasvava elinkeinoelämä löytää ammattikorkeaķoulusta kumppanin niin soveltavassa tutkimuksessa kuin kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa on aivan keskeistä.

Ammattikorkeakoulu suuntaa TKI-toimintaansa ennen muuta Lapin alueen kehittymisen kannalta tärkeisiin teemoihin, jotka se on ottanut myös strategiansa kärjiksi.


Lisätietoja:

Arenen tiedote 13.6.2017: Ammattikorkeakoulujen soveltava tutkimus kasvussa.
TKI-toiminta ja –hankkeet Lapin ammattikorkeakoulussa: Lapin AMKin verkkosivu
Lapin AMKin strategian kärjet: Lapin AMKin verkkosivu

Hankkeiden tuloksista tiedotetaan laajasti siltä osin kuin ne eivät koske yritysten liiketoimintaan tai kilpailuasemaan liittyviä tietoja: golfpallonet2.jpg