kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Sosiaalinen kädenjälki: että jokainen löytäisi paikkansa
6.11.2023 10:55

Sosiaalinen kädenjälki: että jokainen löytäisi paikkansa

Työyhteisöjen monimuotoisuus on noussut entistä tärkeämpään rooliin työn maailmassa. Marko Palmgrenin luotsaama Sosiaalisen kädenjäljen toimintamalli yhdistää työn ja sen tekijät. Uudet ratkaisut ja innovaatiot eivät synny organisaatioiden sisällä, vaan niiden välillä.


Lapin ammattikorkeakoulun vetämän sosiaalinen kädenjälki -verkoston tavoitteena on, että jokainen löytäisi paikkansa työelämästä oman osaamisen ja voimavarojen mukaan. Työyhteisön monimuotoisuus parantaa organisaation luovuutta, taloudellista kannattavuutta ja työpaikan houkuttelevuutta.

Lapin sosiaalinen kädenjälki -mallilla luodaan edellytyksiä heikommassa asemassa olevien työllistymiselle, edistetään yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista ja tuetaan työyhteisöjä moninaisuuden hyväksymisessä.

Sosiaalinen kädenjälki mittaa sosiaalista kestävyyttä

Sosiaalisesti kestävä talous yhdistää sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden unohtamatta ekologista kestävyyttä. Lapin AMKissa sosiaalisesti kestävän talouden erityisasiantuntijana työskentelevän Marko Palmgrenin mukaan sosiaalinen ja ekologinen kestävyys kulkevat usein käsi kädessä, kun tavoitellaan taloudellista kestävyyttä pitkällä tähtäimellä.

- Sosiaalisen kädenjäljen vahvistaminen lisää Lapin hyvinvointia, elinvoimaa, huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Sosiaalista kädenjälkeä on hankkeessa kehitetty vastinpariksi hiilijalanjäljelle. Mitä suurempi sosiaalinen kädenjälki, sen enemmän töitä, toimeentuloa ja hyvinvointia lappilaisille, Marko Palmgren selventää.

Esimerkkinä voi käyttää helppotajuista perunavertausta: Pottuja saa Puolasta halvalla, mutta sijoittamalla muutaman sentin lisää kilohintaan saadaan verotuloja, työtä, toimeentuloa, hyvinvointia ja montaa muuta hyvää asiaa Lappiin ja lappilaisille. Marko Palmgren muistuttaa, että myös hiilijalanjälki pienenee, kun kuljetusmatkat pidetään lyhyinä.

Kohtaanto-ongelma on hyvinvointiyhteiskunnan suurimpia haasteita

Lapissa on yli 10 000 avointa työpaikkaa, mutta samanaikaisesti lähes 8 000 työtöntä. Heidän joukossaan on vastavalmistuneita, pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä, maahanmuuttajia ja heitä, joiden osaaminen on vanhentunut nopeasyklisessä kehityksessä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisessä on kyse laaja-alaisista haasteista, joita kukaan ei voi yksin ratkaista. Marko Palmgrenin mukaan tarvitaan useita toimenpiteitä, jotka taklaavat ongelmatiikkaa monesta suunnasta samaan aikaan.

- Olemassa oleva valtava työvoimapotentiaali tulisi hyödyntää nykyistä paremmin, Marko Palmgren puuskahtaa.

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkostolla ja -hankeperheellä haetaan ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelmiin. Verkostossa luodaan yhdessä usean toimijan kanssa edellytyksiä heikommassa asemassa olevien työllistymiselle, mietitään yhteiskuntavastuun toteuttamista paremmin sekä sitä, miten työyhteisöjä voitaisiin tukea moninaisuuden hyväksymisessä.

Lapin sosiaalinen kädenjälki -toimintamallista valmistuu pian julkaisu Lapin ammattikorkeakoulun Pohjoisen tekijät -julkaisusarjassa.

Elinvoima ja yhdenvertaisuus kehittyvät vain pitkäjänteisellä työllä

Sosiaalisesti kestävästä kädenjäljestä tavoitellaan hyvinvoinnin brändiä, joka lisää Lapin veto- ja pitovoimaa. Hankkeen lähtökohtana on Lapin pitäminen elinvoimaisena ja asuttuna, mihin kuuluu sosiaalinen kestävyys organisaatioiden arvona.

Sosiaalisesti kestävän talouden mallin pohjaksi on luotu yhtenäinen näkemys siitä, miten aluetta ja elinkeinoa kehitetään tasapuolisesti ja kestävästi. Mallin toteutuminen edellyttää koordinointia ja toimijoiden sitoutumista käytännön toteutukseen. Lappi on aktiivisesti mukana myös eurooppalaisissa verkostoissa, joissa hyödynnetään yleisötalouden malleja osana elinkeinoelämää.

- Sosiaalinen kädenjälki -hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa tiivis hankeperhe, joka uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Sosiaalisen kädenjäljen pitää näyttäytyä koordinoituna kokonaisuutena, joka ei kaadu yhden hankkeen päättymiseen, vaan on resurssi kehittää yhdenvertaisuutta edelleen, Marko Palmgren valottaa.

Sytytyslanka palamaan

Lapin sosiaalinen kädenjälki -verkoston ja toiminnan laajentamiseksi järjestetään SYTYTYS get together -tapahtuma Lapin ammattikorkeakoulun showroomissa Rovaniemellä 30.11.2023 klo 9-15. Tapahtumasta luvataan latautunut alkuräjähdys, joka paljastaa vastuullisen kehittämisen helmiä ja parhaita käytänteitä. Tapahtumassa yhdistyvät ilmiölähtöinen kehittäminen ja kohtaantohaasteiden voittaminen.

Marko Palmgren lupaa, ettei kyseessä ole perinteinen seminaari, vaan nyt tikkua raapaistaan aivan uudella tavalla: rakennetaan yhdessä rakennetaan polkua kohti sosiaalisen kädenjäljen urauurtavia tulevaisuuksia. Tavoitteena on luoda yhdessä kestäviä ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen ja työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

Rohkea alkuräjähdys odottaa pioneerejä julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Heitä, jotka haluavat esimerkillään tehdä maailmasta paremman paikan.Mies istuu kahvilan pöydän ääressä taustallaan talvinen pihamaisema.

Marko Palmgrenilla on unelma tasa-arvoisesta yhteiskunnasta ja että sosiaalinen kädenjälki -toimintamalli nousee kansalliseksi huippuinnovaatioksi ja kansallisiin ohjelmiin parhaiden käytäntöjen joukkoon.Logo