kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatio luo tarvetta digiosaajille
28.5.2021 13:00

Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatio luo tarvetta digiosaajille

Sosiaali- ja terveysalan palvelut digitalisoituvat nyt nopeassa tahdissa. Työelämä tarvitsee uusia digiosaajia. Kiinnostus digitaaliseen kehittämis- ja palveluosaamiseen näkyi hakijaryntäyksenä Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutukseen, jonka haku päättyi 16.5.2021.


Juuri päättynyt haku Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutukseen osoitti, että työelämässä on tarvetta sosiaali- ja terveysalan digiosaajista. 14 ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettava erikoistumiskoulutus aiheutti varsinaisen hakijaryntäyksen, sillä koulutukseen tuli yli 700 hakemusta ympäri Suomen.

Lapin ammattikorkeakoulu oli yksi suosituimmista hakukohteista, sillä erikoistumiskoulutukseen haki yli 90 hakijaa. Lapin AMKiin hakeneiden joukosta koulutukseen valittiin 10 osallistujaa.

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia työn tekemiseen ja oman työn muotoiluun sekä muuttaa palveluiden tuottamista ja saatavuutta. Koulutuksen tuottaman uuden osaamisen avulla on mahdollisuus monipuolistaa ja kehittää sosiaali- ja terveysalan palveluita sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja varmuutta.

Erikoistumiskoulutus on kehitetty osana UUDO-hanketta, joka pohjautuu SotePeda24/7 hankkeeseen. Nyt päättynyt hakukierros oli ensimmäinen. Toinen hakukierros toteutetaan ensi keväänä 2022. Koulutus on osallistujille ministeriön rahoituksen ansiosta maksuton.

Koulutuksen kohderyhmä


Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille.

Koulutukseen haettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten lisäksi myös muiden alojen, kuten digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaisia sekä näiden ammattiryhmiin kuuluvia työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä.

Koulutuksen sisältö


Koulutuksessa perehdytään muun muassa digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen ja tiedonhallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissa siten, että osallistuja saa mahdollisimman paljon käytännön hyötyä opinnoista omaan työhön.

Koulutukseen kuuluu myös kehittämistehtävä, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monialaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Kehittämistehtävässä hyödynnetään palvelumuotoiluprosessin menetelmiä ja työskentelytapaa. Kehittämistehtävä voidaan tehdä opiskelijan omaan työhön liittyvänä kokonaisuutena, jolloin tavoitteena on tukea työyhteisöjen toiminnan uudistumista tai kehittämistä.

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan osallistuja voi toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen aikataulu


Koulutukseen on valittu 10 opiskelijaa, joiden on vahvistettava opiskelupaikkansa 30.5.2021 mennessä. Koulutus alkaa 8.6.2021 orientaatiopäivillä. Seuraavan kerran koulutus on haussa keväällä 2022.

Uusille urapoluille digisote-osaamisella (UUDO) –hanke


Uusille Urapoluille Digisote-osaamisella -hanke (UUDO) on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke, jonka keskeisenä tuloksena tuotetaan 30 opintopisteen digisote -erikoistumiskoulutus. Erikoistumiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus rakentuvat jo päättyneen SotePeda 24/7-hankkeen verkostoyhteistyön ja tuotettujen materiaalin pohjalle. Hankkeen tavoitteena on erikoistumiskoulutuksen tuottamisen lisäksi levittää sosiaali- ja terveysalan tiedonhallintaan, digitaalisiin palveluihin sekä palvelumuotoiluun liittyvää osaamista työelämään sekä edistää digisote-osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä työelämässä.

Lisätietoja


Lehtori Marko Vatanen
puh. +358 40 481 8302
marko.vatanenharmaasähköposti.jpg

Sotedigierkon kuva