kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Sodankylän kunta ja paliskunnat yhteistyötä kehittämässä
9.9.2021 7:00

Sodankylän kunta ja paliskunnat yhteistyötä kehittämässä

Sodankylän kunnan ja paliskuntien edustajat kokoontuivat maanantaina 6.9. ison pöydän ääreen pohtimaan, miten keskinäistä yhteistyötä voitaisiin kehittää paremmaksi.


Mukana olivat edustajat kuudesta eri palkisesta sekä joukko kunnan viranhaltijoita mukaan lukien kunnanjohtaja Petri Härkönen.

Tilaisuuden taustalla on kysely, jonka tulosten mukaan paliskunnat ympäri poronhoitoaluetta kokevat kunnat yhdeksi tärkeimmistä sidosryhmistään. Vastanneet paliskunnat kokivat yhteistyön kuntien kanssa kuitenkin olevan nykyisellään haastavaa ja toivoivat sitä kehitettävän.

Sodankylässä päätettiinkin tarttua hirvasta sarvista, kun Lapin ammattikorkeakoulun toteuttama Yhteinen poronhoitoalue -hanke ehdotti yhteistyötapaamista. Kunta valikoitui mukaan, koska sen alueella operoi peräti seitsemän paliskuntaa sijoittuen saamelaisten kotiseutualueelle, erityiselle poronhoitoalueelle ja poronhoitoalueelle. Sodankylän kunta on lisäksi itse aiemmin esittänyt kiinnostuksensa yhteistyön kehittämisestä paliskuntien kanssa.

Maanantain tapaamisessa käytiin yhteistuumin läpi aikaisempia onnistumisia ja haasteita sekä pohdittiin tulevaisuuden toimintamalleja. Perimmäisenä ajatuksena on yhteistyön kehittäminen niin, että siitä olisi hyötyä sekä paliskunnille että kunnalle. Sujuva yhteistyö ennaltaehkäisee myös mahdollisia ristiriitatilanteita. Toimintamallien ei ole tarkoitus jäädä vain Sodankylään vaan ne on tarkoitus jalostaa koko poronhoitoalueen käyttöön.

Uusia ideoita syntyi monia aina matkailusta maankäyttöön. Keskustelu kunnan viranhaltijoiden ja paliskuntien edustajien välillä oli vilkasta ja avointa. Yksi idea olikin ylitse muiden: näitä tapaamisia on järjestettävä myös jatkossa. Niinpä edustajat sopivat vuosittaisesta paliskuntien ja kunnan viranhaltijoiden välisestä tapaamisesta, jossa mm. käydään läpi edellistä vuotta, paliskuntien ajankohtaisia asioita sekä kehitetään yhteistyötä edelleen. Seuraava tapaaminen on tarkoitus järjestää Sodankylässä huhtikuussa.

Lisätietoja:

Iida Melamies
Projektipäällikkö, Lapin AMK / Yhteinen poronhoitoalue -hanke
www.lapinamk.fi/yhteinenporonhoitoalue
iida.melamiesät lapinamk piste fi.
puh. 044 478 0212
puh. 0400 211 86115 ihmistä seisoo puistossa veistoksen edessä.

Sodankylän kunnan ja paliskuntien edustajat kokoontuivat onnistuneen yhteistyötapaamisen päätteeksi vielä yhteiskuvaan Poromies-patsaalle. Kuva: Yhteinen poronhoitoalue -hanke