kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Sisäilmaongelmat ovat ratkaistavissa eri tahojen yhteistyöllä
16.11.2016 10:00

Sisäilmaongelmat ovat ratkaistavissa eri tahojen yhteistyöllä

Työpaikkojen sisäilmaongelmista puhuminen on arka aihe. Ongelmat olisivat silti ratkaistavissa sitä helpommin mitä aikaisemmassa vaiheessa niihin tartuttaisiin.


Sisäilmaongelmien selvittämisen tärkein vaihe on tunnistaa ongelmat ajoissa. Eri tutkimusten mukaan sisäilmaongelmiin puuttumisen vaikeus on, että työntekijät eivät uskalla tuoda asiaa esille leimautumisen pelosta. Niistä puhuminen on arka aihe.

Ongelmien ratkaiseminen ei ole ainakaan kuntasektorilla helppoa. Siihen vaikuttavat kiinteistöjen ikä ja kunto, kunnan hallintojärjestelmä, määrärahat, kilpailuttaminen sekä yhtenä tärkeänä tekijänä viestintä. Tutkimuksissa nousee myös esille ettei työterveyshuollossakaan aina osata tunnistaa kaikkia sisäilmasta johtuvia terveyshaittoja ja -ongelmia.

Kemijärven kaupungille on tehty Lapin AMKin YAMK-opinnäytetyönä uusi sisäilmaprosessi, joka on kuvattu asiakaslähtöisesti ja selkeästi.

- Toiveena on, että jatkossa jokainen oireileva henkilö, esimies ja työterveyshuollon ja kiinteistöpuolen osapuolet tietävät, miten heidän kuuluu toimia ja keneen ottaa yhteyttä sisäilmaongelmissa, kertoo selvitystyön tavoitteista opinnäytetyön tekijä Tuula Valkola.

Lisäksi on kuvattu miten sisäilmaongelmien ratkaisu etenee Kemijärven kaupungin sisäilmaprosessissa ja avattu kaikki sisäilmaprosessin etenemiseen kuuluvat asiat ja vaiheet. Kaikkein tärkeintä on rohkeus puuttua asioihin ajoissa, oli kyse sitten terveyshaitasta tai -ongelmasta tai sisäilmahaitasta tai -ongelmasta.

- Terveys- tai sisäilmahaitan tai -ongelman selvittäminen on usein hyvinkin monivaiheinen ja aikaa vievä prosessi, ja mikäli sisäilmaongelman aiheuttaja johtuu vaurioituneista rakenteista, on ongelmilla paremminkin tapana laajeta kuin hävitä itsestään, toteaa Kemijärven kaupungin palvelualuejohtaja Markku Kankaanranta.

Sisäilmaongelmat ovat nykyisin yleisiä ja niistä keskustellaan myös mediassa paljon. Ongelmat on huomioitu myös valtiollisissa kärkihankkeissa. Sisäilmaongelmia ja niiden aiheuttamia terveysongelmia pystyttäisiin vähentämään ennaltaehkäisevillä toimilla niin työterveyshuollossa, julkisella sektorilla, rakentamisessa kuin valtiollisin toimin.

- Mikään yksittäinen toimija ei pysty yksin ongelmia ratkaisemaan, vaan tulokset edellyttävät laadukasta ja määrätietoista tiimityötä, Tuula Valkola rohkaisee.

xxx

Monialainen opinnäytetyö YAMK:
Valkola, Tuula: YHTEISTYÖLLÄ PAREMPAA SISÄILMAA, 2016
Sisäilmaongelmien tuomat terveyshaitat ja niiden ennaltaehkäiseminen Kemijärven kaupungissa.

Toimeksiantaja
Kemijärven kaupunki, tekninen osasto

xxx

Lisätietoja:
Tuula Valkola, terveydenhoitaja YAMK
puh. 040 748 9084
sähköposti tuuvalkola(ät)gmail.com

Markku Kankaanranta, palvelualuejohtaja
Kemijärven kaupunki
puh. 040 687 5600 ja
sähköposti markku.kankaanranta(ät)kemijarvi.fiAir_conditioning_vent.jpg

Kuva: Santeri Viinamäki